Atkins Norge har over lengre tid satset på prosjekter innen samferdsel. Nå ansetter de Marco Tanzillo som Teknisk Direktør i forretningsområde Engineering. Han har bred erfaring fra totalentrepriser i det norske markedet.

Atkins har i over 30 år levert tjenester til nøkkelkunder innen samferdsel. Med Marco Tanzillo på laget har de store planer om å gjøre tilbudet av prosjekteringstjenester bredere og mer tilpasset de nye kravene fra det norske markedet, slik som optimalisering, mer fokus på gjennomføringsfasen i prosjekteringen, samt fastpriskontrakter.

– Den norske prosjekteringsbransjen er i endring, og vi ser en økning av antallet totalentrepriser og kontraktenes størrelse, sier nyansatte Marco Tanzillo.

– Marco var en av de første som jobbet med norske totalentreprise-kontrakter innen jernbane. Han er kjent for å få utmerkede resultater gjennom samarbeid mellom eier, prosjekterende og entreprenør. Marco vil med sin erfaring bidra til at Atkins blir en attraktiv samarbeidspartner i det norske markedet, sier Mona Stryken, Direktør Engineering i Atkins Norge.

– Marco vil få ansvaret for å lede og utvikle et norsk team med tekniske eksperter. Gjennom dette teamet vil Marco følge og støtte prosjektene våre, gi våre kunder tilgang til vår globale tekniske ekspertise og standardiserte norske prosesser for effektiv prosjektlevering, sier Stryken videre.

Tanzillo har 20 års erfaring med å lede prosjekteringsteam og prosjekteringsavdelinger for entreprenører i flere land, og siden 2014 har han ledet prosjektering for anbuds- og kontraktsfaser i flere norske prosjekter, blant annet i Follobanen og i Intercity-prosjektet i Moss.

Tanzillo er overbevist om at Atkins Norge er godt rustet for å ta de nødvendige stegene som skal til for å levere konkurransedyktige prosjekteringstjenester i det norske markedet.

– Topp kvalitet og robust planlegging er grunnleggende forutsetninger for å lykkes i Norge – sier Marco.

–  I tillegg må man være i stand til å bruke global erfaring og kapasitet for å utarbeide et godt produkt for den norske anleggsbransjen. Prosjekteringen må være innovativt, optimalisert og kostnadspålitelig i tidlige faser, og samtidig må vi håndtere den relaterte risikoen på en kosteffektiv måte, avslutter Tanzillo.

 

Kontaktinformasjon:

Mona Stryken

Director Engineering

+47 67 11 15 00   

+47 995 44 444