Det var mye aktivitet og fullt tempo når Bane NOR gjennomførte beredskapsøvelse i Follobanens tunnelløp. 

Et fullsatt tog som står i brann inne i en tunnel, er skrekkscenario som man må ta høyde for i sikkerhetsarbeidet. Skulle en brann oppstå, er øvelse en viktig faktor for å kunne berge folk ut av tunnelen raskest mulig.

29. november 2022 ble beredskapsøvelse gjennomført før åpning av nye Follobanen. Beredskapsøvelsen på Åsland ble holdt på og ved anleggsområdet og nede i Blixtunnelen, det store tunnelanlegget som er en del av Follobanen.

Full beredskap

Alle nødetater fra Oslo og Nordre Follo deltok. Mange brannbiler, politibiler og ambulanser kjørte derfor til Åsland i går og det ble stor aktivitet på E6.

Personell fra Oslo Brann og -redningsetat kom med brann- og redningstoget. Foto: Atkins/Tore Mo.

 

Røykmaskin ved skadested for øvelsen. Foto: Atkins/Tore Mo.

 

Under øvelsen ble det brukt ufarlig teaterrøyk for å simulere brann i tog og viftene inne i tunnelanlegget ble testet.

– Målet med øvelsen var å få testet at alle deler av beredskapen fungerer godt og at det er tilrettelagt for nødetatenes arbeid, skriver Bane NOR i en melding.

Utsikt fra førerhuset idet FLIRT-toget som ble brukt som øvingsobjekt skal til å krysse stasjonsgrensen for Oslo S på vei til skadestedet en liten mil lengre sørover i Blixtunnelen. Foto: Atkins/Tore Mo.

Mange rømningsveier

Bane NOR opplyser at tunnelen er godt sikret ved at det gjennom hele Blixtunnelen er tverrforbindelse mellom de to tunnelløpene. Det betyr rømningsvei minst hver 500 meter, og at det alltid er maksimalt 250 meter til nærmeste utgang, (gjennom skyvedører til sikkert område).

Det er også mulig å rømme fra den ene tunnelen til den andre gjennom tverrforbindelser som leder til sikre områder som holdes røykfritt ved hjelp av overtrykksventilasjon.

Godt teamarbeid

Follobanen er nå teknisk sett innlemmet i det nasjonale jernbanenettet!

Vi er stolte over å ha kunnet bidra med RAMS rådgiver til dette prosjektet som er et resultat et et utrolig bra team arbeid.

Observatører i en av ventehallene for evakuerende før transport ankommer. Foto: Atkins/Tore Mo.

– Det er utrolig spennende å være en del av et prosjekt som vil bety mye for mange!
Bærekraftig for folk, bedrifter og miljøet, sier Tore Mo, RAMS rådgiver i Atkins Norge.

– Personlig er jeg spesielt stolt over å være en del av dette teamet. På dette prosjektet er det mange som har jobbet fokusert og lenge. Nylig var det en prosjektkollega som takket av for sin innsats i prosjektet etter 10 år – hun fikk tale av prosjektlederen i tunnelen som har jobbet 15 år i prosjektet! Det står det respekt av.

– Jeg er stolt over samspillet jeg har fått ta del i, og jeg er stolt over å ha bidratt til det største landbaserte infrastrukturprosjektet i Norge!

Les også:
RAMS-arbeid på Follobanen – Atkins Norge (atkinsglobal.no)

Felles europeisk signalsystem effektiviserer jernbanen – Atkins Norge (atkinsglobal.no)
Prosjektering og installasjon av ERTMS – Atkins Norge (atkinsglobal.no)

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse, og er viktige rådgivere og strategiske støttespillere for våre oppdragsgivere.

Les mer om vårt forretningsområde Rail Consultancy her.

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat

Sjekk ut våre ledige stillinger her