Operahuset, Munchmuseet og Deichman Bjørvika; i Atkins er vi stolte over å ha hatt sentrale roller i utviklingen og gjennomføringen av disse prestisjetunge kulturprosjektene.

Etter mange års utredninger og flere drakamper, besluttet Stortinget i 1999 at Operahuset skulle lokaliseres i Bjørvika. Det ble startskuddet for en omfattende byutvikling som Atkins Norge er stolte og ydmyke over å ha vært en del av.

Fra havnområde til moderne byutvikling

Bjørvika var tidligere en del av Oslos havneområde, og Nylands mekaniske verksted lå også her. I løpet av 1960-årene ble Europavei 18 lagt som fire- til åttefelts motorvei over Bjørvika. I 1967 sto trafikkmaskinen Bispelokket ferdig, midt i Bjørvikas kystlinje.

Bjørvika var et trafikk-knutepunkt både for vei, skipsfart og jernbane, noe som stengte sentrums østlige del fra sjøen. Etter år 2000 ble Fjordbyen utviklet, og en ny bydel har vokst fram.

Operabygget fikk etter hvert selskap av andre kulturbygg som Deichmanske hovedbibliotek og det nye Munchmuseet.

Historien om den stygge andungen

Operahuset er like vakkert innendørs som utendørs og har vunnet en rekke arkitektpriser. Operahuset i Oslo er like vakkert inni som utenpå og har blitt en arkitektonisk og kunstnerisk suksess som overstrømmes av besøkende både innendørs og utendørs. Foto: Cecilie Bjørnerud Knap, Atkins.

Operahuset er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta, som vant arkitektkonkurransen i 2000. Bygget ble høytidelig åpnet i 2008, og med sin karakteristiske arkitektur har det en sentral plass ved sjøfronten.

Først var bygget utskjelt som den stygge andungen fordi det var for kostbart. Men etter hvert som byggeprosessen skred frem, har operaen blitt hyllet som en majestetisk svane og vunnet arkitektpriser i fleng. Det er også verdens første operahus der en kan gå på taket!

Prosjekt nytt Operahus

Atkins bistod Statsbygg i «Prosjekt nytt Operahus» fra 1999 i alle faser fra arkitektkonkurransen til innflytting og idriftsettelse av operabygget.

Vi bistod med et team med fagansvar for prosjektstyringsoppgavene, hvor mye var rettet mot kontraktsoppfølging, fremdriftsoppfølging og overordnet økonomistyring. I disse rollene hadde Atkins også tett kontakt med alle prosjektets aktører; brukerne, den enkelte rådgiver, entreprenør,  Kulturdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Oslos hovedbibliotek, Deichman Bjørvika

Oslos hovedbibliotek, Deichman Bjørvika, ble offisielt åpnet i 2020, ti år etter at Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo vant plan- og designkonkurransen med sitt løsningsforslag. Bygget har med sine fem etasjer et bruttoareal på 19.600 m2.

Det nye hovedbiblioteket ligger sentralt plassert i Bjørvika, og er et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek. Biblioteket er et viktig bidrag til å berike og styrke Oslos posisjon som kulturby.

Munchmuseet

«Fasaden vil gi MUNCH en gåtefull og stadig skiftende tilstedeværelse i Bjørvika, og gjenspeiler de fantastiske lysforholdene i Oslo som stadig endrer seg i løpet av dagen og gjennom de ulike årstidene». Sitatet stammer fra Jens Richter, estudio Herreros. Foto: Cecilie B.Knap, Atkins

Munchmuseet er et nytt signalbygg i Oslo, som huser kommunens fantastiske Munchsamling med nærmere 28 000 kunstverk. I tillegg inneholder det Stenersens, Amaldus Nielsens og Ravensbergs samlinger, og har kapasitet til å ta imot større internasjonale utstillinger.

Bygget – MUNCH – består av en 57 meter høy tårnbygning på 13 etasjer omkranset av et podium på 3 etasjer.
Arkitekt: estudio Herreros, Spania står bak vinnerutkastet Lambda.
Areal: 26 300 m2.
Publikumskapasitet: 500.000 per år. Mulighet til å ha 2.000 samtidige besøkende i bygget.

Kulturbyggene i Bjørvika

Prosjektene hadde ambisiøse mål for energi (passivhusnivå) og miljø (redusert klimagassutslipp).

Oslo kommune opprettet etaten “Kulturbyggene i Bjørvika”. Etatens oppgave var å ivareta byggherrerollen for Deichman Bjørvika og Munchmuseet.

Videre ble det etablert en rådgivende byggekomite. Komiteens mandat var å sikre at byggherreorganisasjonen ledet prosjektet på en god måte og være en sentral rådgiver for prosjekteier.

Komiteen hadde fem medlemmer, og ble ledet av Morten Danielsen fra Atkins Norge fra oppstart av prosjekteringen i 2011, og frem til 2015 da byggherreansvaret ble overført til Kultur- og idrettsbygg KF.

 

9 meter høy skulptur i Bjørvika

Kunstverket av britiske Tracey Emin er støpt i flere deler i England, ble sveiset sammen og patinert i Oslo, før den ble løftet over Akerselva og heist på plass på Inger Munchs brygge i Bjørvika.

Atkins Norge hadde prosjektledelsen i prosjektet på vegne av Kultur- og idrettsbygg (nå OsloBygg) fra forprosjekt til overtakelse, og hadde også en aktiv rolle i å bistå Kulturetaten med gjennomføringen av kunstprosjektet.

Les mer om den ni meter høye bronseskulpturen «The Mother» som ble avduket 4. juni 2022. 

22. oktober 2021 åpnet nye MUNCH ved Oslos sjøkant, skreddersydd for store kunstopplevelser. Her kan du oppleve mer av Edvard Munch enn noen ganger før – på helt nye måter. Det nye museet tilbyr kunst og kultur i 13 etasjer, og inspirerer alle til å komme tett på Munchs liv og kunst. Atkins Norge har hatt sentrale roller i utviklingen og gjennomføringen av noen av Norges mest prestisjetunge kulturprosjekter inkludert Munchmuseet, Den norske opera og ballett og Deichman Bjørvika. Foto: Cecilie Bjørnerud Knap, Atkins.

 

For mer informasjon:

Den norske opera og ballett – Statsbygg

Deichman Bjørvika – Ferdigstilte kultur- og idrettsbyggprosjekter – Oslo kommune

MUNCH – Ferdigstilte kultur- og idrettsbyggprosjekter – Oslo kommune  

Les mer om andre spennende prosjekter Atkins Norge jobber med her

 

Gå ikke glipp av:

Atkins Norge, et lokalt, men internasjonalt selskap

Hvorfor bør du jobbe i Atkins Norge? 

Det er stor etterspørsel etter våre tjenester, sjekk ut våre ledige stillinger her