Category:

Atkins ble i februar 2019 tildelt oppdraget med å detaljprosjektere oppgraderinger på Bryn lokaltogstasjon. Bryn stasjon er en av Norges eldste stasjoner og Bane NOR ønsker å oppgradere stasjonen for å bedre sikkerheten og adkomsten til plattformene. Bane NOR vil  benytte Bryn stasjon som endestasjon når Oslo S stenges for innføring av ERTMS og andre arbeider som er forventet gjennomført på og rundt Oslo S i årene framover.

Atkins har i løpet av 13 måneder, blant annet prosjektert nye trapper og heis til begge plattformene på Bryn lokaltogstasjon. For å bedre fremkommeligheten er det utarbeidet en brokonstruksjon som forbinder de to plattformene. Plattform 2 tilfredsstiller ikke dagens krav til bredde, lengde og høyde, og tiltak for å bedre dette er blitt prosjektert. Det er blant annet blitt utarbeidet en ny selvbærende konstruksjon som høyner plattformen og utvider den i lengden. Trapper og heiser er blitt prosjektert slike at løsningene tar minst mulig plass og står plassert der hvor plattformen er bredest. I tillegg har Atkins prosjektert belysning, plattformutforming og oppvarming av plattformene.

Hovedutfordringen i prosjektet har vært at stasjonen er gammel og det har vært usikkerhet rundt oppbygging av plattformer og grunnforhold. For å redusere usikkerheten har det blitt utført grunnboringer og graving. Videre tilfredsstiller ikke plattform 2 kravene i Teknisk regelverk på grunn av at plattformen er smal. Atkins som rådgivere/ prosjekterende har utarbeidet forslag til dispensasjoner, foretatt RAMS analyser og vurdert tiltak som blant annet skal øke sikkerheten på plattform 2.

Bane NOR er i gang med å planlegge neste fase – byggefasen.

Kontakt Mona Stryken på mona.stryken@atkinsglobal.com for mer informasjon om dette oppdraget

Foto: Terje Borud / Bane Nor