Med løsningen DIPS Interactor kan sykehus i Helse Sør-Øst nå gi legekontor med skybaserte journalsystemer mulighet for å rekvirere labanalyser elektronisk. Et viktig steg for økt pasientsikkerhet og en mer effektiv arbeidshverdag.

– DIPS Interactor er «limet» mellom primærhelsetjenesten og sykehuset, sier Hanna Elgvin, innleid prosjektleder fra Atkins til Sykehuspartner.
– Innføringen av DIPS Interactor i Helse Sør-Øst legger til rette for elektronisk rekvirering og henvisning på områder hvor man inntil nå har sendt informasjon på papir, som for eksempel innen patologi og bildediagnostikk, og for rekvisisjoner som sendes mellom helseforetak, forklarer Elgvin.

– Elektronisk rekvirering forenkler også hverdagen på laboratoriene fordi det blir lettere å håndtere mengden med prøver som kommer inn, og svartiden kan kortes ned.
– Dette har vært et spennende og meningsfullt prosjekt som jeg har vært så heldig å få være prosjektleder for de siste to årene.

Fra papir til skybasert løsning
– Vi har levert et stort bibliotek av laboratorie- og røntgenanalyser som nå er tilgjengelig skybasert for fastleger og legevakter. Disse har en rekke ulike journalsystemer, og flere av dem er helt skybasert. Helse Sør-Øst vil nå kunne tilby legene en løsning for å bestille labanalyser elektronisk til sykehuset uten at de må ha IT-systemet lokalt installert på legekontoret, forklarer Elgvin. Hun legger til at prosjektet i stor grad har drevet pionerarbeid da dette er første gang det innføres en regional skybasert løsning med klinisk innhold i Helse Sør-Øst.

– Det mest tidkrevende har vært å få på plass merkantile avtaler, og ikke minst databehandleravtaler. Det stilles omfattende krav til informasjonssikkerhet og personvern for data som lagres i skyen. Hver eneste brannmur som skal åpnes mot internett må gjennomgås med lupe før den godkjennes.

Tett samarbeid mellom flere avdelinger
Prosjektdeltakerne har samarbeidet tett med bioingeniører og radiografer på hvert enkelt helseforetak. Prosjektleder Elgvin forteller om god støtte og godt samarbeid på tvers av avdelinger.
– Fagpersonene har hatt ansvaret for alt klinisk innhold, og de har testet at bestillingene kommer korrekt fram til fagsystemet på sykehuset. Det står respekt av at de har klart dette i en periode hvor sykehuslaboratoriene har måttet jobbe på høygir på grunn av pandemien!

– For oss som er prosjektledere for etablering av IT-løsninger, erfarer vi ofte at løsninger blir solgt inn som «klare til bruk», men i praksis erfarer man at det ikke er tilfelle. Dette prosjektet er godt et eksempel på hvor viktig det er med en god prosess fra implementering til det er «klart til bruk» også i praksis. Før løsningen ble godkjent for bruk i dette prosjektet, var det behov for å spesialtilpasse 27 integrasjoner med fagsystemene på sykehusene.

– I tett samspill mellom legekontorenes journalleverandør og leverandøren til Helse Sør-Øst, ble systemene implementert. Godt samarbeid og løsningsorienterte prosjektdeltakere og ansatte sikret et veldig bra resultat!

Innenfor fagområdet helse kombinerer vi i Atkins kunnskap innen prosjekttjenester med dyp forståelse for teknologi og hvordan det kan gi fordeler for mennesker og organisasjoner. Hanna Elgvin, prosjektleder (t.v.) og Tonje Bay-Eriksson, leder av forretningsområdet for helse i Atkins Norge, er begge opptatt av å ha en jobb hvor de kan bidra til endring for et bedre helsevesen gjennom teknisk fokus og digitale løsninger. Foto: CBKnap/AtkinsNorge.

Motiverende å jobbe med
Prosjektleder Hanna Elgvin understreker at hun trives godt med å jobbe i prosjekter hvor hun kan bidra til endring og fremdrift i helsesektoren.

– Det at jeg kan få lov til å jobbe med å gjøre den offentlige helsetjenesten enda bedre, gir meg en meningsfull arbeidshverdag. Det er motiverende og føles bra! Mitt ønske er jo at pasienter opplever at de får bedre behandling, og at helsepersonell kan få bruke tiden på det som er viktigst for dem; nemlig å gi helsehjelp, sier Elgvin.

– Som prosjektledere for IT-løsninger er Atkins bidrag til helsesektoren å legge til rette for utvikling av systemer som gjør hverdagen til helsepersonell bedre og mer effektiv.

For mer informasjon om prosjektet:

Enklere å bestille labanalyser – Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

– Du kan få til alt, bare ikke alene
Som tenåring digget hun realfag, ønsket å jobbe med helse og gå i hvit frakk. Omsorgsyrke var ikke et ønsket alternativ, så veien videre ble utradisjonell.
Tonje Bay-Eriksson, leder av forretningsområdet for helse i Atkins Norge, forteller sin historie. Les historien her

Les mer om hvordan vi sikrer samfunnskritiske oppgaver 

Les mer om Atkins Norge

Les mer om hvordan det er å jobbe i Atkins Norge 

Sjekk ut våre ledige stillinger her