Atkins UK har vunnet en konseptstudie for CNSE – Central North Sea Electrification, som er et samarbeid mellom Shell, BP, Total og Harbour Group.

Studien skal vurdere ulike tekniske løsninger for elektrifisering av flere oljefelt i Storbritannia. Alternative strømtilførsler er fra Skottland eller Norge. Fra Norge er strøm fra Kvinesdal i vurderingen. Her går det allerede en kabel, NorNed-kabelen, til Nederland, og det skal være kapasitet til også en kabel til Skottland. NorNed-kabelen er en sjøkabel for overføring av elektrisk kraft mellom Norge og Nederland. Den er bygget av norske Statnett SF og det nederlandske kraftdistribusjonsselskapet Tennet og kabelen går fra Feda i Kvinesdal kommune i Vest-Agder og 580 kilometer frem til Eemshaven i Nederland. 
Med dagens problemstilling rundt eksport av strøm og strømpriser, kan det være at denne løsningen ikke er gjennomførbar, og vurdering rundt dette er ikke en del av det vi i Atkins Norge skal bistå med.

Hensyn til miljø

Konsulentene fra Atkins Norge har som oppgave å blant annet vurdere de miljømessige risikoene for den tekniske løsningen, både på land og i vann, for den norske løsningen. Videre skal vi identifisere de reguleringskrav som vil gjelde, og hva som kreves av miljømessige undersøkelser for konsesjonssøknad. Prosjektleder for Atkins Norge, Knut Egil Harto, skal samarbeide med representanter fra Multiconsult i denne studien som går frem til april 2022.

Vi ser frem til å se nærmere på overgangen til et lavkarbonsamfunn med elektrifisering av oljefelt.

Store og samfunnskritiske prosjekter

Vi bistår våre kunder med å utrede og utvikle prosjektmuligheter, inkludert vurderinger og kvalitetssikring av ideer og forslag, analyse av kommersielle forhold og utarbeidelse av en troverdig plan for gjennomføring og realisering av gevinster.

Når prosjektet skal gjennomføres kan vi ta det totale ansvaret for å lede gjennomføringen (leveransebaserte oppdrag), eller støtte kundens egen prosjektleder med metodikk og spisskompetanse innen prosjektarbeid (bistandsbaserte oppdrag).

Les mer om våre referanseprosjekter her

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell prat