Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har nå tatt i bruk elektronisk kurve- og medikasjonsløsning som gjør at viktig dokumentasjon følger pasienten både mellom avdelinger og mellom sykehus i samme helseforetak.
– Dette gir bedre kvalitet og styrker pasientsikkerheten, sier administrerende direktør Terje Rootwelt til helse-sorost.no.

– Dette er ett av de største løftene i spesialhelsetjenesten både for å bedre pasientsikkerheten og digitalisere siste del av pasientjournalen, sier innleid prosjektleder i Helse Sør-Øst Arve Melum, i Atkins Norge. Melum var prosjektleder for etablering av den regionale løsningen for elektronisk kurve i Helse Sør-Øst, og implementerte den på Sykehuset Østfold. Etter det jobbet han flere år som løsningsansvarlig, og var med på etableringen av den regionale forvaltningen av løsningen og metodikken som nå er tatt i bruk.

– Ved hjelp av en elektronisk kurve får helsepersonell oversikt over pasientenes puls, temperatur, blodtrykk, væskebalanse, medisintyper og -doser, samt infusjoner og laboratoriesvar. Den elektroniske kurven erstatter papirskjema, og gir leger og sykepleiere en mer effektiv og oversiktlig hverdag med bedre informasjonsflyt, forklarer Melum.

Kurveløsningen MetaVision var ved utgangen av 2021 på plass ved over 9 000 senger og behandlingsplasser.

– Det har vist seg spesielt nyttig i forbindelse med pandemien understreker Rootwelt til helse-sorost.no. – Leger og sykepleiere trenger ikke å gå inn på pasientens rom for å få opplysninger, men kan logge på systemet fra et annet sted på sykehuset.

Sikrer riktig og bedre oversikt
Den største fordelen med systemet er at det er én kurve som følger pasienten fra innleggelse og videre mellom sykehusene dersom pasienten må flyttes. Oversikten i kurvene gjør kvaliteten på dokumentasjon bedre, noe som igjen bidrar til at det er tryggere å foreskrive blant annet sjeldent brukte medikamenter. Bedre kvalitet på data sikrer også i større grad riktig forordning og utblanding av legemidler.

Atkins innleid for å bistå Helse Sør-Øst 
Arve Melum er prosjektleder i Atkins Norge og har vært leid inn av Helse Sør-Øst for å bistå med dette prosjektet. Melum har over 20 års erfaring innenfor program- og prosjektledelse av komplekse og forretningskritiske prosjekter. Han har brukt smidig metodikk til å løse oppgaver som ofte medfører store endringer i arbeidsprosesser og organisasjon. I perioden 2012-2020 jobbet han med elektronisk kurve i Helse Sør-Øst som prosjektleder og som løsningsansvarlig og leder for regional fagforvaltning for dette området. Melum er fortsatt aktiv som prosjektleder for Atkins Norge i Helse Sør-Øst per skrivende stund (jan. 2022) hvor han arbeider med videreutvikling av deres systemer.

Atkins bidrar i samfunnskritiske prosjekter
Innenfor fagområdet helse kombinerer vi i Atkins kunnskap innen prosjekttjenester med dyp forståelse for teknologi, og kartlegger hvordan ulike løsninger kan gi fordeler for mennesker og organisasjoner. På den måten bidrar vi til å utvikle gode og effektive helse- og velferdstjenester slik at alle har tilgang til et godt helsevesen gjennom hele livet.

Vi leverer hovedsakelig tjenester innenfor:
– Virksomhetskritisk og livsviktig IKT/teknologi
– Planlegging og bygging av nye sykehus og omsorgsbygg

Les mer om vår avdeling project management (PMC) her

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.