God mobil- og nettdekning har blitt stadig viktigere for togpassasjerer. Med anskaffelse av nye 4G mobilforsterkere, vil Norske tog sikre togreisende en høyere hastighet på datanettet som i større grad gjør det mulig for togpassasjerer å bruke nettet mer effektivt. Dersom dekningen på utsiden av toget er tilstrekkelig, vil det blant annet være mulig å streame video.

Atkins Norge bidro til forbedring av mobildekning på 185 av Norske togs vogner og motorvognsett.

Reisende togpassasjerer er vant til å ha Internett tilgjengelig, og god dekning bidrar til å gjøre togtilbudet mer attraktivt. Norske tog, et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet, anskaffer, forvalter og eier det meste av persontogmateriell i Norge.

De senere år har mobildekning og internett i tog  vært et satsingsområde, og det har vært gjennomført et omfattende arbeid med å bedre dekningen langs sporet. Norske tog sitt langsiktige mål er stabilt 5mbit/s for alle passasjerer.

Vanskelig med signaler i et «rom av metall»

Mobilnett er som regel godt utbygd i byer og tettsteder og mobilbrukerne vil vanligvis oppleve god dekning i disse områdene. På tog er utfordringen at passasjerende oppholder seg i «et rom omgitt av metall» som i stor grad blokkerer for mobilsignalene og hindrer de elektromagnetiske signalene i å komme inn. Gjennom antenner på togets tak, og mobilforsterkere som repeterer signalene via antenner inne i toget, sikrer man gode signaler til passasjerene.

Mobilforsterkere i 185 togsett

Norske tog  inngikk avtale med Site Service for leveranse, integrasjon og montering av mobilforsterkere for oppgradering av 185 togsett og vogner. Dette er nye 4G mobilforsterkere som vil gi en høyere hastighet på datanett for togpassasjerer. I tillegg vil den nye løsningen være forberedt for 5G. Togtypene 70 og 73B som trafikkerer Østfoldbanen har høyeste prioritet. I tillegg skal vogner Type 5, Type 7 og sovevogner WLAB2, som benyttes i dag -og nattog i trafikkpakke Sør, Nord og Vest, få nye 4G mobilforsterkere. Norske tog startet monteringen av 4G mobilforsterkere høsten 2019.

Atkins prosjektleder for underleverandør

Site Service valgte Mantena som underleverandør. Kontrakten er basert på mobilforsterkere/repeaterprodukter fra CommScope og Mantena er underleverandøren til Site Service for spesialmontasje i togsettene. Som underleverandør til Site Service vil Mantena sikre elektrisk og mekanisk engineering og montasje.

Atkins bisto Mantena med prosjektledelse i dette oppdraget fra kontraktsignering til ferdigstillelse. Prosjektet inkluderte:

– Ledelse av mekanisk og elektrisk engineeringarbeid
– Koordinering og planlegging av spor og verkstedfasiliteter
– Innkjøp, oppfølging av lager og logistikk

Både Telenor og Telia har også gjennomført tester som viser at mobilforsterkerne gir bedre dekning og høyere datahastighet ombord i togene. Telenor skriver i sin test at «med mobilforsterker løftes signalet til et perfekt nivå gjennom hele togsettet».

Forutsetninger for god dekning

I følge regjeringen.no, må følgende forutsetninger være på plass for kontinuerlig mobildekning om bord:

  • God mobildekning i dagen (signaler i lufta) – kommersielle mobiloperatører bygger ut og oppgraderer mobilnettene sine ut fra markedsmessige hensyn.
  • God mobildekning i jernbanetunneler – statlige Bane NOR har ansvaret for å bygge ut anlegg for mobilsignaler i både nye og gamle tunneler.
  • Moderne mottaksutstyr i togkupeene («repeatere») – statlige Norske tog AS har ansvar for å montere mottaksutstyr for mobilsignaler i togene som togoperatørene leier.

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.

Les mer om vår avdeling Rail Consultancy her.

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en hyggelig og uformell prat.