Category:
Hans Huse, tiltrådte som direktør for PMC (project management consulting) i Atkins Norge 1. mars 2022.

VI STYRKER LAGET. Møt Hans Huse, ny direktør for PMC (Project Management Consultancy) i Atkins Norge. Med erfaring fra forsvar, justis og offentlig sektor, blir Hans en sterk ressurs! 
 
Hans kommer fra rollen som direktør for Forsvar og Justissektoren, og har sittet i ledergruppen i Teleplan Consulting siden 2013. Av utdannelse er han Cand Scient, adjunkt og ingeniør. Videre har han videreutdannet seg innen strategisk ledelse gjennom et masterprogram på BI.  
 
Hans har mer enn 20-års erfaring fra IT – og konsulentbransjen, som leder, prosjektleder og rådgiver. Han har også betydelig erfaring innen planlegging og koordinering av større IKT – og informasjonsprosjekter, og som leveranseansvarlig for styringsgruppenivå innenfor offentlig sektor og forsvar.  I tillegg til mange år i Teleplan, har han erfaring fra Computas, Geodata og FN, og som forsker innen miljø og ressursbruk.  
 
– Erfaringen til Hans taler for seg selv, men han har også virkelig imponert oss gjennom samtalene våre. Denne rekrutteringen viser at både Atkins og vår bransje evner å tiltrekke seg noen av de aller skarpeste hodene innenfor flere fagområder, sier Magnus Eriksson, administrerende direktør i Atkins Norge.  
Som leder i et kompetansemiljø har Hans hatt fokus på verdiskaping gjennom den ansattes medvirkning og motivasjon, kombinert med et strategisk og langsiktig perspektiv. Han er en ekstremt kompetent ressurs med en ledelsesfilosofi som vi gleder oss til å jobbe med. 
 
Det sterke fagmiljøet til Atkins, som strekker seg utover landegrenser
med en tilstedeværelse i mer enn 40 land, var det som først fanget min interesse for Atkins som arbeidsgiver, sier Hans Huse.
 
– Som konsulent må man hele tiden utvikle seg. I Atkins vil jeg få faglig påfyll og sikre kompetanseutvikling gjennom spennende oppdrag, og kunne samarbeide nasjonalt og internasjonalt med kollegaer som har spisskompetanse innenfor ulike fagområder.  
 
Hans er tydelig på hva som er nøkkelen til suksess i konsulentbransjen: 
– Det er flinke folk! Har du det, får du oppdrag. Etterspørselen etter konsulentene i Atkins er stor, og min rolle som leder i avdelingen for project management consulting, er blant annet å få på plass et enda større team for å dekke behovet i markedet. Målet er å ansette 10 nye prosjektledere og arkitekter i løpet av 2022, og ytterligere 10 i løpet av 2023, forteller Hans.  
– Et veldig godt team er allerede på plass, og jeg ser frem til å jobbe mot nye mål med denne fagsterke gruppen!