8. august 2022. Ski stasjon åpnet for trafikk  i dag med tre nye plattformer med seks spor, to store reisetorg, utvidet parkeringsområde og flere sykkelparkeringsplasser, skriver banenor.no

Etter en vellykket testkjøring av strekningen Oslo S-Kråkstad/Ås/Rygge kan togtrafikken gå som normalt på Østfoldbanen og hele nye Ski stasjon kan tas i bruk av reisende og publikum.

Klokken 04:42 gikk første tog fra Ski stasjon i dag, 8. august. Reisende kan nå benytte hele den nye stasjonen, med gjennomgang fra øst til vest og avganger fra alle spor og plattformer.

Når reisende i dag tar i bruk Ski stasjon, er flere år med utbygging sentralt i byen historie.

Jernbanehistorie

Bane NOR har tilbakelagt en minnerik sommer i jernbanehistorien på Østfoldbanen. I Oslo har det pågått et omfattende arbeid med ombygging av to gamle tunneler inne på Oslo S og det har vært stor aktivitet på jernbanen i området ved Nordenga bru, Trelastgata, Oslogate, Mosseveien, Middelalderparken og fra Lodalen til Bekkelaget.

I Ski er stasjonen ferdigstilt, og anleggsområdet er fjernet slik at reisende og publikum kan ta hele den nye stasjonen i bruk. Det har også vært arbeid på jernbanestrekningen fra Kolbotn stasjon til Ås stasjon, og fra Ås til Rygge.

Takker for tålmodigheten

Toget på bildet kjører i nytt spor som ble bygget på Oslo S i sommer, og er på vei mot Ski. Kjøring på det nye sporet frigjør litt plass for anleggsarbeidene som gjenstår med de siste 5 sporene som skal bygges ferdig i 2023 på Oslo S. Byggegrop for ny forbindelsestunnel på Oslo S sees fremst i bildet, og toget er i ferd med å passere et par nye sporveksler som også ble montert i sommer. Til venstre i bildet sees Bane NORs hovedkontor. Foto tatt 8. august 2022 av Atkins rådgiver Tore Mo.

I Follobaneprosjektet har det vært mange entreprenører på jobb gjennom sommeren, i tillegg til Bane NORs byggherreteam.

For enkelte naboer har anleggsarbeidet til tider vært støyende, og reisende har måtte benytte buss for tog gjennom hele sommerperioden. Nå er dette et tilbakelagt kapittel, og passasjerer og naboer takkes for samarbeidsviljen de har vist i denne perioden av utbyggingen og alle som har jobbet med prosjektet takkes for sitt store engasjement for å få prosjektet vel i havn.

– Vi takker for tålmodigheten til reisende og naboer, og vi takker for innsatsen til nesten 600 arbeidere som i sommer har jobbet på Follobanen, sier Per David Borenstein, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet i Bane NOR til banenor.no.

Raskt og effektivt med Follobanen

Med Follobanen får reisende om lag dobbelt så godt togtilbud. Tog som kjøres direkte mellom Oslo og Ski gjennom Blixtunnelen, får ned til halvert reisetid (fra 22 til 11 minutter). Samtidig fortsetter trafikken på Østfoldbanens lokallinje mellom Oslo og Ski. Follobanen, med Blixtunnelen, blir 22 km lang. Bane NOR planlegger trafikk fra og med søndag 11. desember 2022.

– Vi ser frem til å tilby Follobanen for reisende mellom Oslo og Ski. Raskere og mer effektiv reise mellom disse to byene finnes ikke, sier Borenstein.

Sluttarbeid på Oslo S i 2023

Ved Oslo S vil togtrafikken avvikles samtidig som planlagt arbeid i forbindelse med utvidelsen av sporområdet fortsetter. Dette siste sluttarbeidet ved Oslo S skal etter planen være ferdig i løpet av 2023.
I Atkins er vi stolte over å jobbe med dette innovative prosjektet!

Les mer om Atkins Norges RAMS arbeid på Follobanen 

Bli vår nye kollega! Sjekk ut ledige stillinger her