Gjennom våre oppdrag i helsesektoren, legger vi  til rette for utvikling av systemer som gjør arbeidsdagen til helsepersonell bedre og mer effektiv. Gode systemer og rutiner bidrar videre til mindre utfordringer for helsepersonell og bedre opplevelser for pasienter.

Målet med vårt arbeid er at helsepersonell skal bruke minst mulig tid på koordinering og få mest mulig tid til å gi helsehjelp, omsorg og pleie.

Digitaliseringen er vår venn, ikke vår fiende

Digitaliseringen av helsetjenestene er ikke noe vi kan velge bort. Utviklingen i samfunnet, kombinert med befolkningens og helsevesenets ønsker og behov, forutsetter en endring til en digital helsetjeneste.

Behov og pasientsikkerhet i fokus

I dagens helse- og omsorgstjenester er kravene til kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og omfattende behandling stor. For å kunne ivareta behovene til hver enkelt pasient, er det nødvendig med digitale systemer og teknologi som bidrar til et effektivt og bra helsevesen.

Gjennom våre oppdrag for de største virksomhetene innenfor norsk helsesektor, bidrar vi i Systra Norge til å forbedre fremtidens helsetjenester ved å legge til rette for gode prosesser og implementering av nye systemer.

Hva kan vi bidra med for helse-Norge?

Dette arbeidet, og prosessene som utvikles, handler om langt mer enn teknologi. Målet er å utvikle systemer og tekniske løsninger som gjør at helsepersonell får mer tid til å gi helsehjelp, omsorg og pleie – til det beste for pasienter, brukere og ansatte i helsevesenet.

I nært samarbeid med dyktige ansatte i det offentlige, planlegger og gjennomfører vi samfunnsnyttige endringer som legger til rette for bedre og mer effektive tjenester som:

– Fremtidens sykehus
– Løsninger som legger til rette for at pasienter i mindre grad må reise unødig til sykehus
– Sikkerhet rundt behandling med legemidler

 

Alle skal ivaretas – i alle livets faser❤

En HJERTEVARM GJENG: På bildet fra venstre: Berta Omtveit, Jan Lunde, Cornelia Mender, Grete Nicole Tefre Wisth, Hanna Elgvin, Sissel Kennedy og Arve Melum. De har alle hjerter som banker ekstra hardt for utviklingen av helsetjenester i Norge og jobber som prosjekt- og teamledere for oppdragsgivere som Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, Norsk Helsenett og Sykehusbygg.

Innenfor fagområdet helse kombinerer vi i Systra Norge kunnskap innen prosjekttjenester med dyp forståelse for teknologi og hvordan det kan gi fordeler for mennesker og organisasjoner.

Gjennom Systra Norge er vi mer enn 65 personer som jobber på prosjekter innen helsesektoren.

Fellesnevner for alle våre oppdrag og prosjekter, er ønske om å forbedre fremtidens helsetjenester.

For oss som jobber i forretningsområdet helse for Systra Norge, er dette meningsfylt arbeid som ligger våre hjerter nært.

 

 

 

Les mer om prosjekter vi har jobbet med:

DIGITAL LØSNING forenkler labanalyser og gir økt pasientsikkerhet. 

NY TEKNOLOGI  bedrer pasientsikkerheten og sikrer rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte

Leder for helse i Systra Norge, Tonje Bay-Eriksson.

– Du kan få til alt, bare ikke alene
Som tenåring digget hun realfag, ønsket å jobbe med helse og gå i hvit frakk. Omsorgsyrke var ikke et ønsket alternativ, så veien videre ble utradisjonell.
Tonje Bay-Eriksson, leder av forretningsområdet for helse i Systra Norge, forteller sin historie her

 

Les mer om hvordan vi sikrer samfunnskritiske oppgaver 

 

Banker ditt hjerte for helse og IKT? Jobb med oss!
I Systra Norge er digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor og helsesektoren knyttet til våre kjerneområder. Hos oss kan du bli en del av et stort faglig miljø som har samspillet mellom teknologi og helse som sin ekspertise. Banker ditt hjerte for IKT – og for å bidra til bedre systemer på sykehusene, så vil Tonje gjerne høre fra deg👇

Leder for helse, Tonje Bay-Eriksson på telefon +47 95 76 07 69

Bli med å digitalisere helsesektoren! Sjekk ut stillingen her

Sjekk ut våre ledige stillinger her  

8 gode grunner for å jobbe i Systra Norge får du her

Les mer om hvordan det er å jobbe i Systra Norge