Les om Nils Olav sine refleksjoner om det å være ansatt i Atkins

Etter nesten 5 år i Oslo kommune var det et spennende skritt å gå fra det mange tenker på som en trygg og fast jobb og over i det private konsulentmarkedet. Allerede fra dag én ble jeg møtt med oppgaver som skulle gjennomføres for å bli kjent med både folk, organisasjonen og kundene. Jeg opplevde at kompetansen og erfaringen som var i selskapet var utrolig høy, men at alle veldig gjerne ville dele dette.

Som nyansatt i et konsulentselskap er det ikke alltid like enkelt å bli kjent med alle kollegaene da de fleste er ute i oppdrag. Det var derfor svært positivt at ledelsen oppfordret til å reise rundt på besøk til konsulentene for å både bli kjent, men også få en forståelse for oppdragene, samt få presentert seg selv og hvilke oppdrag og oppgaver en så for seg som aktuelle. Heldigvis har Atkins også et veldig sterkt fokus på at vi skal kjenne et fellesskap i selskapet. Dette gjennom fagarenaer, konkurranser og aktivitetsgrupper hvor vi kan samles for gode historier eller tyngre treningsøkter. Selv i tiden der vi ikke kunne møtes fysisk har det vært et fokus på å kunne samles digitalt for å slå av den typiske kaffepraten.

Selv om jeg følte meg ny og til lite hjelp i starten tok det ikke lang tid før arbeidsoppgavene begynte å rulle inn. Atkins har etablert en egen arena for å dra nytte av all kompetansen som er i selskapet mens konsulenter er mellom oppdrag. Alle har mulighet til å bidra med sitt for å både bistå andre konsulenter i oppdrag, men også for å bidra i utviklingen av selskapet. Gjennom denne arenaen har jeg både fått hevet min egen kompetanse innen sikkerhetsområdet, men også fått bidratt med teknisk kompetanse og bistand til andre konsulenter.

Som i de fleste andre bedrifter er det essensielt å kjenne kundene sine og ha en oversikt over hva de jobber med. Derfor har det vært veldig nyttig å få være med på tilbudsarbeidet både for rammeavtaler, men også bistå i besvarelser av tilbud for andre konsulenter. Vi får svært stor tillitt blant våre ledere og på bare noen måneder gikk jeg fra å utføre små strøjobber i tilbudsarbeidet for å bli kjent med utforming og prosess, til å selv lede tilbudsarbeid. Jeg må innrømme at det er en veldig spesiell følelse å vinne tilbud som du har vært med å skrive og utforme.

Siden vi lever av å selge kompetansen vår må også denne vedlikeholdes. Jeg opplever at Atkins virkelig legger til rette for å kunne heve både min egen kompetanse, men også å få dele kompetansen min gjennom diverse kompetansearenaer. Teknologen i meg fant det derfor svært positivt at det var opprettet en arena for teknologi der jeg har fått gravd meg ned i hvordan morgendagens teknologi både vil kunne utfordre dagens regelverk, men også hvilke muligheter som vil ligge i teknologien for offentlige virksomheter.

Som konsulent lever vi av vår egen CV og kompetanse. Uten å ha søkt mye jobber siste 5 årene var det derfor uvant å igjen skrive CV og klare å formulere seg riktig for å treffe på de tilbudene som kom inn. Det var derfor godt å kunne få bistand både i gode verktøy, men ikke minst gode kollegaer som kom med innspill til formuleringer og endringer før tilbudet ble levert. Nå er det jo også slik at ikke alle tilbud går inn og det føles alltid tungt å føle at en ikke er god nok, men her er lederne dyktige til å støtte og motivere videre.

Se våre ledige stillinger her