Mye av norsk by- og tettstedsutvikling skjer gjennom fortetting og utvikling av knutepunkter. Da må vi kontinuerlig tenke nytt om kollektivknutepunkter – som jernbanestasjoner, mener Atkins.

Hvordan vi planlegger og bygger jernbanestasjoner må utvikle seg i takt med samfunnet og forventningene fra publikum. Folk tenker i dag annerledes om det knutepunktet en jernbanestasjon er enn hva de gjorde tidligere. Derfor må vi bygge med enkeltmenneskets og lokalsamfunnets behov i sentrum.

Godt design endrer liv

Vi tror godt design og god byutvikling kan endre folks liv, og at alle fortjener bygninger og byrom av høy kvalitet. Denne publikumsorienterte tilnærmingen er grunnleggende for hvordan vi tilnærmer oss jernbanestasjoner – både for de reisende, andre brukere av stasjonsområdet, kommersielle aktører og de som bor i nærmiljøet.

Atkins er et av verdens ledende konsulentselskaper innen design, ingeniørtjenester og prosjektledelse. Siden etableringen i Storbritannia i 1938, har selskapet vokst til å bli et globalt selskap med tilstedeværelse i mer enn 50 land.

Atkins har vært til stede i Norge siden 1987, og leverer ekspertise og løsninger i alle faser av komplekse prosjekter ­– innenfor samferdsel, bygg og byutvikling, helse og velferd samt offentlige tjenester.

New Street Station, Birmingham.

New Street Station, Birmingham.Leeds Station

Leeds Station.

Internasjonal spisskompetanse

Her hjemme har selskapet med suksess utviklet Bybanen i Bergen, og har en rekke store og markante jernbanestasjonsprosjekter i sin internasjonale portefølje – fra Hung Hom Station i Hong Kong, New Street Station i Birmingham, Crossrail i London, Leeds Station. Atkins har bidratt i leveransen av Bryn stasjon, og design på Lillestrøm Stasjon, begge for Bane NOR.

I kraft av å være et globalt selskap som jobber på tvers av landegrenser og regioner, har vi lært av erfaring viktigheten av å jobbe tett på lokalsamfunnet for å finne lokalt tilpassede løsninger.

Flere av prosjektene er preget av nettopp en presis tilnærming til hva et transportknutepunkt skal tilby og hvilke funksjoner den skal fylle i lokalmiljøet. Atkins tilbyr det norske markedet internasjonal erfaring og «best practice». Dét er den internasjonale erfaringen Atkins tilbyr det norske markedet.

Forestillingen om at en jernbanestasjon kun er et sted hvor folk går av og på tog er utdatert. Fremtidens stasjon er mye mer enn bare en perrong og et venterom.

Jernbanestasjonen – en integrert del av bylivet

Gode samferdselsprosjekter kan gi langsiktige gevinster i lokalmiljøet på flere måter – ikke bare i form av god infrastruktur og knutepunkt for transport, men også i form av moderne fasiliteter, kontorlokaler av høy kvalitet, arbeidsplasser, trygge og innbydende offentlige rom og boliger av høy kvalitet. Møteplasser bringer også folk sammen og styrker sosiale nettverk og lokalsamfunn.

Atkins sin internasjonale erfaring viser at fremtidens jernbanestasjon er et offentlig rom som dekker en rekke behov utover bare transport.

Morgendagens publikum ønsker en multifunksjonell, sosial møteplass – en jernbanestasjon som også er et sted hvor de kan shoppe, ta en kaffe eller spise en bedre middag. En jernbanestasjon kan – når den fungerer vellykket integrert i byen – binde sammen både transport, publikumsrettede kommersielle virksomheter, kontorfasiliteter og boliger. Vi ser disse strømningene tydelig internasjonalt, og nå også i en økende grad i Norge.

Hung Hom Station Hong Kong

Hung Hom Station, Hong Kong.Leeds Station

Leeds Station.

Bærekraft i sentrum

Miljøaspektet er en vesentlig grunn til at mye byutvikling skjer og vil fortsette å skje i urbane strøk, særlig rundt knutepunkter. Det er fordi høyere arealutnyttelse i bykjerner reduserer transportbehovet og dermed klimaavtrykket.

Kravet fra myndigheter og publikum om løsninger med lavt klimamessig fotavtrykk blir bare strengere. Det må utbyggere og vi som ingeniører være bevisst på, og planlegge stasjoner som er bærekraftige inn i fremtiden, i alt fra materialvalg til teknologibruk.

Om Atkins

Atkins ble etablert i Storbritannia i 1938 og er et av verdens ledende selskaper innen design, engineering og prosjektledelse. De har vært til stede i Norge siden 1987.

Atkins Norge bidrar som kunnskapsrike rådgivere når et samfunnskritisk prosjekt skal planlegges, prosjekteres, kvalitetssikres og gjennomføres.

Selskapet tilbyr fremtidsrettede engineering-tjenester for transport- og infrastrukturprosjekter og bidrar med spesialkompetanse på prosjekt, teknikk og sikkerhet innenfor skinnegående transport.

Den lokale tilstedeværelsen og kunnskapen suppleres med fremragende internasjonal kompetanse og beste praksis fra hele det globale SNC Lavalin-konsernet, et av verdens største ingeniør- og konsulentselskaper, med 50 000 ansatte og tilstedeværelse i over 50 land.