Norge står foran en infrastruktur-boom – også innenfor broer. Det må møtes med internasjonal kompetanse og lokal forankring.

Det norske samfunnet står på terskelen til en massiv urbaniseringsprosess. Det innebærer en kraftig oppgradering og utbygging av infrastruktur i løpet av de neste ti årene – deriblant broer.

Norsk urbaniseringsboom krever internasjonal kompetanse

Atkins Norge spår et voldsomt behov for broekspertise det neste tiåret.

Det er et underskudd på ingeniører i det norske markedet i forhold til behovet som kommer. Bakteppet til denne raske urbaniseringen er hurtigere kommunikasjon mellom mennesker og steder, og et krav om å levere løsninger fortere og mer kostnadseffektivt.

Det er viktigere enn noen gang at internasjonale aktører henter inn og utnytter lokalt den kompetansen vi i Atkins Norge har globalt.

Global kompetanse – lokal forankring

Atkins Global er blant verdens ledende konsulentselskaper innen design, ingeniørtjenester og prosjektledelse. De har over 80 års erfaring innen design, engineering og prosjektledelse og et nettverk som spenner over 50 land og teller mer enn 50.000 personer.

Selskapet har vært tilstede i Norge siden 1987, og leverer ekspertise og løsninger i alle faser av komplekse prosjekter ­– innenfor samferdsel, bygg og byutvikling, helse og velferd samt offentlige tjenester.

Modellen til Atkins Norge er basert på lokal ekspertise kombinert med global kompetanse skreddersydd for å møte kundens behov.

 

Pionérer på bro

På verdensbasis kan Atkins vise til en rekke prestisjetunge og komplekse broprosjekter – fra USA, Canada og Puerto Rico i vest, til Hong Kong, Malaysia og Saudi Arabia i Øst samt prosjekter i Sverige, Danmark og Storbritannia. Denne kompetansen ønsker Atkins Norge å utnytte til fulle i det norske markedet.

Vår arbeidsmåte kombinerer lokal kunnskap og ledelse med tverrfaglig global ekspertise. Vårt Global Design Centre er en nøkkel som gir våre kunder rask tilgang til et kompetansemessig «powerhouse» med 3000 fagpersoner i ryggen. Dermed kan vi allokere ressurser og ekspertise raskt og effektivt – og ta med oss internasjonal «best practice» inn i norske broprosjekter.

 

Ting Kau Bridge i Hong Kong
Ting Kau Bridge, Hong Kong.

Store Bælt-broen i Danmark.

Store Bælt-broen, Danmark.

Bedre, raskere, billigere

Det som var fasit i går, er ikke nødvendigvis riktig løsning i dag. Det er viktigere enn noen gang å drive innovasjon, anvende lean-prinsipper og byggeteknikker som er raskere, sikrere og mer kostnadseffektive enn i går. Vår organisering er smidig, har faglig tyngde og geografisk spenn. Derfor kan vi raskt kan gå inn i både mindre nisjeprosjekter og megaprosjekter med stort kapasitetsbehov.

Jobber etter FNs bærekraftsmål

Det å ta ansvar i forhold til bærekraft og klima står sentralt i vår forretningsstrategi. I praksis betyr det at vi jobber målrettet med å bidra til mer bærekraftige resultater for våre oppdragsgivere og samfunnet for øvrig. Vi er til enhver tid oppdatert på EUs taksonomi og FNs bærekraftsmål, og legger til rette for bærekraftig utvikling i alle prosjekter vi er en del av.

I vår globale kampanje, Engineering Net Zero, nådde vi målsettingen om at våre tjenester ble karbonnøytrale i 2021! Vi jobber nå videre for netto nullutslipp i 2030.

Howard Frankland broen i USA.
Howard Frankland, USA.