Majorstuen flerbrukshall

Majorstuen flerbrukshall åpnet 30.januar 2023 etter to års byggeprosess. Hallen ligger ved Frogner stadion i Oslo og tilbyr skolelever og lokalbefolkning en moderne og funksjonell arena for kroppsøving og idrett.

Flerbrukshallen er bygd under jordvollen som omkranser Frogner stadion, med kun overlysvinduer, rømningsvei og ventilasjonstårn synlig over terrenget. Hallen er tilknyttet Sonja Henie Ishall, som sto ferdig i 2020, og har felles inngangsparti med ishallen.

Hallen har et areal på ca 2.000 kvadratmeter fordelt over to underjordiske etasjer, hvor selve hallflaten er plassert i den nederste etasjen. Flerbrukshallen har en spilleflate på 20 x 32 meter, og er tilrettelagt for en rekke idretter inkludert basketball, håndball, innebandy, volleyball og badminton. Hallen er også utstyrt med muligheten til å bli delt inn i tre parallelle gymsaler ved behov. I samme etasje er det lokalisert seks garderober og tre lærergarderober, i tillegg til lagerrom for treningsutstyr samt tekniske rom. I etasjen over er det bygd en tribune med plass til 130 publikummere. Det er også bygd et treningsrom på rundt 80 kvadratmeter, klubbrom, vaktrom, møterom og minikjøkken.

Majorstuen flerbrukshallHallen vil primært bli brukt til kroppsøving av elever ved Majorstuen skole, men vil også være tilgjengelig for lokale idrettslag utenom skolens brukstid.

En omfattende byggeprosess

Byggeprosessen har vært utfordrende på grunn av blant annet trange riggforhold, nærhet til fredede trær og park og mange interessenter og aktiviteter i nærliggende områder. Prosjektet har i tillegg omfattet krevende tette- og sikringstiltak som følge av omfattende grunnarbeider samt at bygget ligger under grunnvannstand.

Inngangen til Majorstuen flerbrukshall
Majorstuen flerbrukshall har vært en omfattende byggeprosess. Prosjektet har omfattet krevende tette- og sikringstiltak, som følge av omfattende grunnarbeider, samt at bygget ligger under grunnvannstand.

Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise med en kostnadsramme på 236 millioner, og ble levert til avtalt tid og under budsjett. Majorstuen flerbrukshall har blitt gjennomført med fossilfri byggeplass. Det betyr at alle anleggsmaskiner har vært elektriske eller gått på biodrivstoff.

Atkins Norge (nå Sytra Norge), hadde ansvaret for prosjektledelsen av byggeprosjektet fra forprosjekt til ibruktakelse. Vi tar stolthet i å ha levert et moderne, funksjonelt og miljøvennlig bygg som både vil bidra til å tilby elevene ved Majorstuen skole tilgang til sårt trengte arealer for kroppsøving, samt styrke idrettsmiljøet i området.

Majorstuen flerbrukshall er et bevis på Systra Norges evne til å lede og levere byggeprosjekter av høy kvalitet selv under utfordrende forhold, og vi ser frem til å fortsette å bidra til å forme fremtiden for idrettsbygg i Norge.