Category:
Sana Khan_Atkins

Oslo, 8. mars 2022 —Abelia og ODA-Nettverk har kåret Norges 50 fremste tech-kvinner. Formålet med kåringen, som gjøres for sjette året på rad, er å løfte frem talenter og gode forbilder som kan inspirere flere kvinner til å velge teknologi. Vi er stolte av vår konsulent Sana A. Khan som er blant vinnerne! 

–  Historien har vist at vi trenger problemløsere av begge kjønn for å møte samfunnets store utfordringer, men fortsatt er det vesentlig flere menn enn kvinner som jobber i bransjen. Derfor ønsker Abelia og ODA-Nettverk å inspirere flere kvinner til å velge teknologiske yrker, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Se vinnerne her

NHOs ferske Kompetansebarometer viser at halvparten av norske bedrifter mangler IT-kompetanse.

IT-sektoren vokser, men nye tall fra Kantars årlige undersøkelse for ODA-Nettverk viser at kvinneandelen innen IT er på beskjedne 29 prosent. Tallet har vært stabilt de siste årene.

Norge trenger altså både mer IT-kompetanse og flere kvinnelige teknologer.

– De teknologiske løsningene for fremtiden må skapes av et større mangfold enn vi ser i dag, men norske jenter og kvinner velger fortsatt alt for tradisjonelt. Da er det ekstra viktig og gledelig at vi i år fikk inn rekordmange nominasjoner med stor bredde i roller og bransjer, som kan synliggjøre noen av de mange karriereveiene innen tech. Vi håper de fantastiske rollemodellene på listen vil inspirere mange flere jenter og kvinner til å se de spennende mulighetene med teknologi, sier Gunn Severinsen, CEO i Squeed og nestleder i ODA-Nettverk.

Innovasjon er min superkraft
– Jeg er ydmyk og beæret over å bli kåret som en rollemodell innenfor tech-bransjen. Det er veldig stas å bli anerkjent, og jeg gleder meg over det mangfoldet som også løftes frem, sier Sana Khan.

– For en tid tilbake ble jeg et intervju spurt om hva som er min superkraft. Uten å nøle svarte jeg «å innovere». Innovasjon går som en rød tråd i min karriere. Å oppdage et behov for å finne en løsning som gir verdi for brukeren, tenner en gnist i meg, forteller Sana. Hun understreker at det ikke er et krav at man har teknisk bakgrunn for å kunne ha en teknologisk forståelse.

– Har du forslag til en løsning, du tørre å rekke opp hånden å foreslå det! Ofte ser man at gode løsninger er et resultat av at noen har hatt mot nok til å bevege seg ut av komfortsonen og inn ukjent farvann. ha mot til å komme med ditt perspektiv og bidrag til endring, sier Sana.

– De senere årene har jeg blitt mer bevisst hvilke konsekvenser mangel kvinnelig representasjon fører til ved utvikling av løsninger. Mitt ønske er at jeg gjennom å bli kåret til en av de 50 mest talentfulle tech-kvinnene i Norge skal motivere flere kvinner, spesielt minioritetskvinner, til å velge en teknologisk yrkesvei. Vi har behov for at kvinner i større grad tar plass i den krevende utviklingen som ligger foran oss.

Utdannet risikopsykolog
Sana A. Khan har en mastergrad i psykologi, med en spesialisering innenfor risikopsykologi, miljø og sikkerhet fra NTNU. Hun har også en grad i entreprenørskap fra Boston School of Management. Det var først etter at hun jobbet for et risk management-selskap i Boston og Equinor (daværende Statoil) i Norge, at hun valgte å spesialisere seg på høyrisikobedrifter og – teknologi. For å kunne få en bedre forståelse av menneske, teknologi- og organisasjons (MTO)-perspektivet, tok hun flere ingeniørrettede fag på mastergradsnivå ved NTNU, og spesialiserte seg ytterligere innen sikkerhetsledelse.

Sana jobber som RAMS-leder i de store samferdselsprosjektene. Hun startet å jobbe hos Atkins i 2021, og bidrar her til å utvikle metoder og verktøy for å håndtere og visualisere risiko i BIM-modellen benyttet for store samferdselsprosjekter.

 

Om kåringen

Det er ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for kvinner i tech, og Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, som står bak kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse i næringslivet.

Etter en åpen nominasjonsprosess er de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene må ha en sentral teknologirelatert eller teknologifremmende rolle.

Kvinnene kan jobbe på alle nivåer, fra gründere av en teknologibasert bedrift, til toppledere med budsjett- og personalansvar, fageksperter og rådgivere. Kåringen omfatter privat, offentlig og ideell sektor, og er åpen for alle som identifiserer seg som kvinne.

Ettersom kåringen handler om å løfte opp de nye og “up and coming” har juryen valgt å legge inn et skille der de som allerede er har stått på listen over Norges 50 fremste tech-kvinner ikke kan stå på listen flere ganger, i samme rolle.

 

Juryen har bestått av:

 • Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft
 • Steffen Sutorius, administrerende direktør i Digitaliseringsdirektoratet
 • Anne Grethe Solberg, Forsker II hos OsloMet – storbyuniversitetet
 • Sumeet Singh Patpatia, global head of diversity, inclusion and belonging i Schibsted
  • Thomas Reinertsen, EVP & Managing Director i Capgemini Invent Norway
  • Letizia Jaccheri, professor ved Instituttet for datateknologi og informatikk ved NTNU i Trondheim, og professor ved UiT.
  • Line Henriette Holten, generalsekretær i Tekna
  • Anette Roll Richardsen, CEO at Watchcom Security Group
 • Gunn Severinsen, CEO i Squeed og styreleder i ODA-Nettverk
 • Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia

 

Etablerte ledere

I tillegg til kåringen av de 50 mest talentfulle tech-kvinnene, hedrer juryen fremstående etablerte kvinnelige teknologiledere på en egen liste.

– Listen over etablerte tech-kvinner blir lengre for hvert år og demonstrerer at utviklingen går rett vei, sier Øystein E. Søreide.

Se listen over etablerte ledere her