– Nå har vi lagt de siste skinnene for den nye bybanenlinjen. Jeg fikk helt gåsehud, sier en følelesladd Jyothsna Amrith, prosjekteringsleder ved Bybanen spor og konsulent hos Atkins.

Tekst: Cecilie Bjørnerud Knap
Foto: Bybanen

Bybanen til Fyllingsdalen omfatter den nye bybanelinjen i Bergen og er på ca. 9 km. Siden oppstarten av prosjektet i 2019 har de involverte jobbet målrettet etter fremdriftsplanen.

21. juni 2022 ble de siste skinnene lagt på plass ved Kristianborg holdeplass. Prosjektet er «on track» også når det gjelder tid for resten av gjennomføringen.

Jyothsna Amrith, prosjekteringsleder ved Bybanen spor og utleid konsulent fra Atkins, er veldig fornøyd med at de siste skinnene er på plass.

– Det er utrolig hvor mye følelser det kan ligge i noen skinner, sier Amrith og viser med hele kroppspråket hvor mye dette betyr for henne. Siden oppstarten har hun hatt en sentral rolle i prosjektet, og det var en milepæl både for henne, Bybanen spor, Bybanen Utbygging, entreprenøren Stencofer og resten av teamet når boltingen av de siste skinnene var på plass.

– Veien fra oppstart til siste skinne, med blant annet korona og restriksjoner, har vært utfordrende, givende og spennende på samme tid. Det at vi hele tiden har hatt godt teamarbeid, vist respekt for hverandres oppgaver og ekspertise, og tillatt oss å bruke litt tid til å bli litt kjent på personlig plan, mener jeg har hatt stor verdi i forhold til at vi har klart å levere til avtalt tid, forteller Amrith.

Jyothsna Amrith har jobbet for Atkins i 11 år, og siden 2019 har hun jobbet på Bybanen-prosjektet I Bergen. Les mer om hennes spennende bakgrunn her:
Colleague spotlight: Collaboration | SNC-Lavalin (snclavalin.com) 

Tett med teamet

Skinnende er lagt, men det er et komplekst oppdrag og fortsatt mye som gjenstår. Da er det bra å ha et fagsterkt og internasjonalt team understreker Amrith.
– Oppgaver som står for tur er blant annet justeringer og tilpasninger av skinnene samt montering av signalsystem og alt annet utstyr som skal til for å få drift på banen. Kontaktledning, signal- og testteam vil ha det travelt de neste månedene!
– Vognhallen er inne i fjellet og det gir noen ekstra utfordringer. Vi må tenke smart og være løsningsorienterte.
– Før vi avslutter prosjektet gjenstår også kvalitetskontroll og en overleveringsprosess som sikrer godt vedlikehold i fremtiden.

Mye av jobben til Amrith utføres på kontoret, men hun mener det er spesielt viktig for designere og prosjekt/byggelederne å ha jevnlige befaringer for å få en tett dialog  med de som jobber der.
– Jeg er god på “small talk”, og tar ofte turen ut i feltet for å snakke med arbeiderne. På den måten får jeg inngående kjennskap til utfordringer og vi kan ha en åpen dialog om hvordan vi best kan løse det.
Det at jeg snakker direkte med kollegaer gjør også at vi blir bedre kjent på et mer personlig plan og det gjør noe med arbeidsmiljøet. Jeg trives best med å jobbe i et miljø hvor vi bryr oss om hverandre og spiller hverandre gode ved å prate sammen og dele erfaringer.

Internasjonalt samarbeid

Amrith snakker varmt om alle i teamet og forteller med stort engasjement om hvor sammensveiset teamet på Bybanen Utbygging (BU) er. Hun trekker også frem styrken ved å jobbe med ulike nasjonaliteter i et multikulturelt miljø.
– Mange av de utenlandske som jobber på prosjektet har ikke familie i Bergen, så det blir naturlig å bruke mye tid sammen også på fritiden.

Byggingen av strekningen Bergen sentrum – Fyllingsdalen utføres av Bybanen Utbygging. Atkins er stolte av å ha Jyothsna Amrith (t.h) i en sentral rolle i prosjektet. Her med kontraktsbyggeleder for spor, Justyna Swiercz.

– Det at arbeidsmiljøet er internasjonalt gir god dynamikk i prosjektet. Kontraktsbyggeleder på kjøreledning, Declan Rice, er fra Irland, kontraktsbyggeleder for spor, Justyna Swiercz, er fra Polen, han som leder arbeidet med banesignal, Pedro Neves, er fra Portugal og designerne er fra Nederland.

– Videre består teamet av vår portugisiske entreprenør, Steconfer, som ledes av byggeleder Marco Lemos, og dypt inne i tunnelen i Fyllingsdalen møter du også et internasjonalt team.
I tillegg til den internasjonale gjengen består teamet også selvfølgelig av en herlig gjeng med nordmenn.

– Støtten vi har fått fra ledelsen i Bybanen Utbygging har vært sentral for å lykkes så godt med dette prosjektet. Blant annet har utbyggingssjef Terje Simmenes, prosjektleder for tekniske entrepriser, Geir Olsvold og kontrollingeninør for bane, Espen Trøen Tellnes, svært sentrale roller som ledere og motivatører.
– Dette er et arbeidsmiljø i Bergen på sitt beste, ler Amrith.

Arbeidskarriere globalt gir venner for livet

Jyothsna Amrith har selv familien i India og startet sin arbeidskarriere i Atkins i Bangalore før et oppdrag førte henne til England.
– Det som er så bra med Atkins er at selskapet er så stort at det er gode muligheter for å reise og jobbe i andre land. Fra India gikk ferden til England og så videre til Danmark før prosjektet der førte meg til Norge. Nå har jeg vært i Bergen i snart 4 år og stortrives.
– Når dagen kommer da vi avslutter Bybanen-prosjektet og de første passasjerene kan ta turen til Fyllingsdalen, kommer jeg til å være glad og trist på samme tid. Jeg kommer til å savne teamet både faglig og personlig, sier Amrith.

– Det har vært et minnerikt prosjekt, det har involvert minnerike folk og når passasjerne inntar vognene 21. november blir det nok en minnerik dag!

 

Om prosjektet

Fakta om ”Light rail” (lettbane)
Bergen er den eneste norske byen som med stor suksess har kombinert en bane som går som en trikk, men som i hovedsak har egen trase som et tog. Bybanen har prioritet i trafikken og det sikrer et velfungerende kollektivtilbud som mange i Bergen har glede av.

Fakta om bybanen til Fyllingsdalen
Bybanen til Fyllingsdalen omfatter en ny bybanelinje på ca. 9 km. Linjen starter i sentrum der den kobler seg på den eksiserende linje bak Bystasjonen. Linjen forsetter langs Store Lungegårdsvann til Møllendal hvorfra den går i tunnel til Kronstad via Haukeland sykehus. Fra Kronstad forsetter banen i Kanalvegen ned til enden av Solheimsvannet ved Jæger/Kristiansborg der den skal gå i en 3 km lang tunnel gjennom Løvstakken til Fyllingdalen. Banen krysser Fyllingsdalen langs med Oasen. Der skal det etableres endeholdeplass og oppstillingsplasser for vogner. Kjøretiden blir på ca. 18 min fra Sentrum til Oasen og det vil bli 7 nye holdeplasser. Banen åpner 2022/23.


Traséen er anleggsteknisk krevende og omfatter blant annet:

 • 2 nye tunneler på tilsammen ca. 4 km
 • 7 nye holdeplasser herunder underjordisk holdeplass ved Haukeland
 • Utfylling i sjø langs Store Lungegårdsvann for etablering av bane og ny strand og parkarealer.
 • Brokonstruksjoner for kryssing av Fjøsangervegen og Hjalmar Brantingsvei
 • Støttemurer, kulverter, tunnelportaler
 • Sykkelveier og tunneler
 • Masseutskifting på Mindemyren
 • Flytting av eksisterende infrastruktur i bakken
 • Omlegging av veitrafikk i Fjøsangervegen, Lungegårdskaien, Kanalvegen, Hjalmar Brantingsvei/Folke Bernadottesvei
 • Arkeologiske utgravinger
 • Kilde: Hordaland.no

Les mer om andre spennende prosjekter Atkins Norge jobber med her

Det er stor etterspørsel etter våre tjenester, så ta kontakt om du vil bli en del av Atkins Norge👉 klikk her