Lukket legemiddelsløyfe (LLS) er en metode for legemiddelhåndtering som sikrer at pasienter får rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte. Dokumentering i prosessen gjøres elektronisk, er sporbar og gjør det lettere å kontrollere legemidlene som deles ut. Denne teknologien vil også bedre pasientsikkerheten gjennom å sikre pasientens identitet ved hjelp av elektronisk lesbare kodesystemer. Helsepersonell kan scanne pasientens armbånd, og den forseglede dosen med medisin. Dette gir økt kontroll og reduserer risikoen for feilmedisinering.

Samarbeider for å finne best mulig løsninger

Leger, sykepleiere, farmasøyter og andre fagpersoner arbeider nå sammen for å finne fram til gode måter å jobbe på slik at løsningen for lukket legemiddelsløyfe brukes på best mulig måte når den lanseres.

– Målet med lukket legemiddelsløyfe er økt pasientsikkerhet. Skal vi oppnå det, er det viktig at arbeidsprosesser oppleves gode og hensiktsmessige for de som skal bruke løsningen på sykehuset, sier Arve Melum, prosjektleder for regional standard for lukket legemiddelsløyfe til helse-sorost.no.
– Det er ikke vi som sitter i det regionale prosjektet som skal bestemme. Vi har ideer, men det viktigste er at vi dekker behovet til brukerne, sier Melum, som er innleid som prosjektleder fra Atkins Norge til Sykehuspartner.

Bruker Lego for å kartlegge arbeidsprosesser

For å kartlegge arbeidsprosesser for lukket legemiddelsløyfe, ble legoklosser brukt for å illustrere prosesser. Det ga god oversikt og gjorde det lett å simulere arbeidsprosesser, forklarer Melum.

– Vi har bygget alt fra apotek til sengeposter og medisinrom av Lego. Ved å invitere tverrfaglige team til «legobordet» har vi klart å simulere dagens arbeidsprosesser og fått kartlagt hvordan nye arbeidsprosesser i en lukket legemiddelsløyfe best kan tilpasses den nye hverdagen på sykehuset.

– Arbeidsprosessene utformer vi nå, – før løsningen kommer på plass. Vi vil da være mer forberedt på lanseringen når den implementeres i praksis, understreker Melum.

I følge helse-sorost.no, vil løsningen testes ut i løpet av våren 2022 på enkelte sengeposter på Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark. Før innføringen kan starte i hele regionen, venter man på ny funksjonalitet i regional kurve- og medikasjonsløsning (MetaVision). Helse Sør-Øst skal sommeren 2022 ta en beslutning om videre innføring på helseforetakene.

Les mer om lukket legemiddelsløyfe på Akershus universitetssykehus

Les mer om regional standard for lukket legemiddelsløyfe