Oslo by opplever sterk befolkningsvekst og økende behov for en god og effektiv kollektivløsning. Som et resultat gjennomfører Oslo kommune tidenes satsing på trikk i Norge, og har kjøpt 87 trikker som tilfredsstiller dagens behov for raske og behagelige reiser.

I 2018 signerte Oslo kommune avtale til mer enn 4 milliarder med den spanske leverandøren CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA), om kjøp av 87 nye trikker av typen Urbos 100. Trikkene har fått navnet SL18 (etter året de ble bestilt). CAF har blant annet levert trikker til Freiburg, Budapest, Edinburgh og Birmingham.

På bildet til høyre ser vi konsulentene fra Atkins Norge, Bjørn Rudberg (t.v.) og Andreas Melum Andersen. De har begge hatt sentrale roller i prosjektet med de nye trikkene i Oslo.

Flere passasjerer

Med 87 nye trikker blir det mulig å frakte om lag 100 millioner reisende hvert år. Til sammenligning reiste 51 millioner med trikken i 2017.

Samtlige av de 72 trikkene i dagens trikkepark fases nå gradvis ut, og målet er at alle de nye trikkene er i drift innen utgangen av 2024.

Sikker og effektiv integrering

De nye trikkene er 100 prosent lavgulvtrikker med universell utforming som gir enkel av- og påstigning for ulike brukergrupper.

I forbindelse med anskaffelse av trikkene har Sporveien hatt behov for kompetanse for å bistå med innføring og integrering av de nye trikkene på en sikker og effektiv måte. Atkins har bistått i dette arbeidet.

Andreas Melum Andersen, konsulent i Atkins Norge, har bistått som elektroingeniør i SL18-prosjektet.

Sterk fagkompetanse og felles mål

– Det har vært spennende å få være med i en prosess hvor det er så mange utfordringer og ulike arbeidsoppgaver, sier konsulent i Atkins, Andreas Melum Andersen. Han har bistått som elektroingeniør i prosjektet.

– Arbeidsdagen blir veldig artig når man jobber på et prosjekt hvor de involverte har ulik fagbakgrunn og så sterk fagkompetanse. Det at alle jobber mot et felles mål, og med et prosjekt som bidrar til positiv endring i samfunnet, har vært ekstra givende.
– Jeg har lært noe nytt hver dag og tror at det har vært et meningsfullt og læringsrikt prosjekt for alle involverte.

Full kontroll på teknisk dokumentasjon

Som konsulent fra Atkins har også Bjørn Rudberg vært involvert i prosjektet med de nye trikkene, SL18. Siden 2020 har han hatt rollen som teknikkleder med ansvar for teknisk dokumentasjon.

– Som innleid konsulent fra Atkins har mitt ansvar vært knyttet til all teknisk dokumentasjon i forbindelse med anskaffelsen, med tilhørende dokumenthåndteringssystem for å drifte og vedlikeholde SL18 ut levetiden, forteller Rudberg.
– I dette oppdraget samarbeider vi med ressurser fra KIT (Konsern IT), verkstedenheten, førermiljøet i teknikkgruppen og kompetanseavdelingen.

– En vesentlig del av jobben går med på utarbeidelse av vedlikeholdsprogram for SL18 herunder blant annet korrektivt og preventivt vedlikehold, anskaffelse av reservedeler og utarbeidelse av opplæringsprogram. Det har vært et veldig bra samarbeid på tvers av fagområder, sier Bjørn Rudberg.

Prosjektet benytter dokumenthåndteringssystemet Hermes som er utviklet av Geminys som underleverandør til CAF.

Positivt bidrag til samfunnet

Utbedring av kollektivtrafikken er viktig i arbeidet med krevende klima- og miljøutfordringer.
Det å bidra i et prosjekt som resulterer i å frakte flest mulig passasjerer dit de vil – raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet, det er et oppdrag vi er svært takknemlig for å hjelpe Sporveien med.

Atkins bidrar i historisk norsk trikkesatsing. Les mer her

Fremtidens byreise. Les mer om prosjektet her

RailConsultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse. Les mer om oss her

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.