Atkins Norge har bistått Bane NOR med RAMS- og kvalitetsledelse under oppgraderingen av signalanlegget på Høvik stasjon. Oppgraderingen ble implementert og fullført i påsken 2020 og er en del av tiltakene for å effektivisere trafikkavviklingen og øke punktligheten på strekningen. Installasjon og sluttkontroll ble utført i henhold til plan, til tross for restriksjonene COVID-19 medfører, og erfaringen med det oppgraderte signalanlegget de første to månedene har så langt vært meget god.

Det oppgraderte signalsystemet leveres av Thales og skal blant annet settes inn på første byggetrinn av Follobanen og sikrer dermed bedre integrerte signalanlegg på tvers av Oslo-området. Utviklingen av Thales signalanlegg i Norge fortsetter og ny funksjonalitet i neste trinn vil først installeres på Bergensbanen, før den etter planen blir en del av neste byggetrinn på Follobanen i 2022.

Prosjektet har fulgt en relativt ny prosess for endringer i programvarebaserte signalanlegg og en viktig del av prosessen har bestått i kontinuerlig forbedring og utvikling. Denne prosessen er et viktig ledd i Bane NOR sine forberedelser på stadige oppgraderinger av programvare under utrulling og vedlikehold av signalsystem i fremtiden.

Illustrasjon: Shutterstock.com