Category:

Bærekraft står sentralt i vår forretningsstrategi. Og i Atkins Norge jobber vi målrettet med å bidra til mer bærekraftige resultater for våre kunder og for samfunnet.

Vi har delt våre tanker og erfaringer rundt bærekraft gjennom prosjektledelse med studentene på Handelshøyskolen BIs master-of-management-program innen prosjektledelse.

Her er noen tips til deg som ønsker å oppnå mer bærekraftige resultater gjennom prosjekter:

  • Bærekraft og prosjektledelse hører sammen!
  • Som prosjektleder, -eier eller -deltager har du mulighet til å påvirke
  • Finn ut hva bærekraft betyr for din organisasjon og ditt prosjekt
  • Inkluder bærekraftfokus fra tidlig prosjektfase
  • Vær konkret – formuler prosjektmålene slik at de også tar hensyn til bærekraft og miljø
  • Inkluder bærekrafthensyn når du kjøper varer eller tjenester til prosjektet
  • Følg opp bærekraftmålene og del resultatene

Er du også opptatt av bærekraft gjennom prosjektledelse, ta gjerne kontakt med vår bærekraftansvarlig Flemming Idsøe.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i Atkins