Installasjon av ERTMS i tog

Atkins Norge bidrar med å legge grunnlaget for implementasjon av ERTMS ombordutrustning og ATC-2 STM på alt togmateriell med trekkraft i Norge. 

Utbyggingen av ERTMS (European Rail Traffic Management System), vil implementeres trinnsvis, og på sikt vil vi få et felles system som gjør det enklere for tog å krysse landegrenser. ERTMS vil også resultere i færre signalfeil og mer forutsigbar og punktlig jernbanetrafikk.

Atkins har bistått med prosjektledelse i «prosjekt for installasjon av ERTMS ombordutstyr» i de tre første test-togene før utrullingen i hele Norge.  

Mantena har på oppdrag, og under ledelse av Alstom, fått oppgaven med å installere ERTMS ombordutrusting i tre test-tog før utrulling av systemet i hele den norske flåten av tog med trekkraft.
Atkins har bistått med prosjektledelse av Mantenas bidrag, som blant annet inkluderer ansvaret for:

 • Prosjektplanlegging
 • Etablere og lede prosjektorganisasjon
 • Allokere og følge opp ressurser til installasjonsarbeid
 • Oppfølging av installasjonene
 • Gjennomføre opplæring
 • Kvalitetskontroll
 • Utvikle rutiner for onboarding av nye prosjektressurser
 • QA og rapportering
 • Risikovurderinger og -håndtering
 • Avvikshåndtering
 • HMS oppfølging og -forbedringer
 • Budsjett/kalkyre – kostkontroll
 • Rapportering til styringsgruppe
 • Kundekontakt
 • Bistand med tilbudsarbeid for serieproduksjon
 • Lessons learned

Les også:
Felles europeisk signalsystem effektiviserer jernbanen – Atkins Norge (atkinsglobal.no)

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.

Les mer om vår avdeling Rail Consultancy her.

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat