Rainpower er et norsk selskap som utvikler, konstruerer, produserer og selger utstyr for elektrisitetsproduksjon basert på vannkraft.

Vannkraftselskapet Rainpower inngår som en del av Aker Solutions, og har som mål å utvikle fremtiden for automasjon og komplette elektromekaniske leveranser innen vannkraft.

Rainpowers portefølje omfatter nye kraftverk, rehabilitering, oppgraderinger, service og reservedeler.

Elektromekanisk utstyr til småkraftverk

Atkins har bistått Rainpower med prosjekt- og porteføljeledelse knyttet til styring og koordinering av leveranser av elektromekanisk utstyr til 12 nye småkraftverk i Norge.

Småkraftverk, ofte kalt «småkraft», er vannkraftverk med en installert elektrisk effekt på mellom 1 og 10 MW.

Utstyrsleveransene til kraftverkene omfattet blant annet turbin, generator, transformator, kontrollanlegg og systemintegrasjon.

Riskiostyring, kostnad og kvalitet

Sentralt for arbeidet Atkins bistod med var oppfølging av produksjon hos internasjonale leverandører, samt styring og ledelse av ressurser innenfor risikostyring, kostnad og kvalitet.
Atkins var videre hovedansvarlig for at sikkerhet og miljø ble ivaretatt gjennom prosjektets levetid, i tillegg til oppfølgning av prosjektering og grensesnitt mot tilstøtende fagområder og entrepriser.

Atkins hadde prosjektledelsen på følgende kraftverk:

Kraftverk Forventet årsproduksjon
Bakkeelva 8 GWh 500 husstander
Stølselva 6 GWh 375 husstander
Malmeelva 6,2 GWh 387 husstander
Storelva 10,8 GWh 675 husstander
Duvedalen 9,6 GWh 600 husstander
Nye Skulafossen 25,5 GWh 1 600 husstander
Vassbrekka 18,8 GWh 1 175 husstander
Fjerdingelva 14,5 GWh 725 husstander
Grøndalselva 32,1 GWh 1 605 husstander
Skjerva 8,2 GWh 400 husstander
Graffer 9 GWh 435 husstander
Dvergfossen 30 GWh 1 500 husstander
180 GWh 10 000 husstander

Investering i vannkraft – en investering i fremtiden

– Det er et voksende marked for oppgradering av de eksisterende vannkraftinnstallasjonene. Vannkraft kan bidra med den nødvendige fleksibilitet og stabilitet i systemet og det gjør det mulig med raskere de-elektrifisering av nye anlegg, uttalte Hege Brende, daglig leder i Rainpower til Finansavisen i mars 2022.

I Atkins jobber vi for at det grønne skiftet blir mer enn prat, og fokus på utvikling av norsk vannkraft er en viktig del av dette arbeidet i Norge.

Les mer om andre prosjekter vi har jobbet med i Atkins her

Har du spørsmål til oss i Atkins eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.