Category:

Vi er «jernbane tvers gjennom», sier de i jernbaneavdelingen til Atkins. Store investeringer i norsk jernbane gir mange muligheter – også innenfor fagområdet RAMS.

– Alle våre konsulenter har god helhetsforståelse for jernbane. Den 360 graders-kompetansen gjør oss attraktive for våre kunder. RAMS er et av våre særlige satsningsområder, sier sjefsingeniør for RAMS i Atkins Norge, Olav J. Deelstra.

RAMS står for reliability, availability, maintainability og safety – et fagområde som blir stadig viktigere for jernbanekundene til Atkins.

– RAMS er pålagt gjennom både europeiske og nasjonale forskrifter. Likevel er RAMS mer enn bare pålegg. Det er også med på å skape et godt jernbanesystem. I bunn og grunn handler det om å sørge for at togene kommer fra A til B – trygt og i tide, forklarer han.

Sømløs jernbane over hele Europa

I korthet handler RAMS om at man har et system som sikrer sikkerhet og tilgjengelighet i hele livssyklusen. For jernbaneaktører innebærer det at systemene planlegges, bygges og vedlikeholdes slik at god RAMS-ytelse sikres – både for infrastrukturen og for materiellet som kjøres på jernbanen. RAMS er sentralt for å etablere sikre systemer med høy oppetid.

– Dette er et fagområde som er i stadig utvikling. Med mange aktører og høy aktivitet innenfor jernbane – samt prinsippet i EU og samarbeidsland om at jernbane skal bygges likt, slik at togene kan kjøre sømløst over hele kontinentet – stilles det høye krav. Ikke bare til skinnegangen, men også til de andre delsystemene som signalsystemer og strømforsyning, fortsetter Deelstra.

Bilde1

Olav J. Deelstra, sjefsingeniør for RAMS i Atkins Norge

Ser mulighet for vekst i Norge

Atkins Norge har om lag 100 ansatte fordelt på tre avdelinger – prosjektledelse, prosjektering og jernbanerådgivning. Selskapet har klare vekstambisjoner for alle tre avdelinger, og for jernbaneavdelingen er RAMS et sentralt satsningsområde.

Kundelisten til Atkins inneholder aktører fra hele spekteret – entreprenører, eiere av jernbaneinfrastruktur og operatører, deriblant virksomheter som Bane NOR, Sporveien, Bybanen, Vy, Mantena, Flytoget, Norske Tog, og Jernbanedirektoratet. I tillegg til norske kunder og kompetanse, kan selskapet skilte med et sterkt globalt jernbanemiljø innenfor RAMS, sikkerhet og totalforståelse av jernbane – som Storbritannia, Sverige og Danmark.

Nå skjerper Atkins konkurranseinstinktet i kampen om enda flere oppdrag.

– Jernbane i seg selv er gammel, relativt ukomplisert teknologi. Det er den komplekse infrastrukturen, hvor en rekke delsystemer skal virke sømløst sammen, som gjør det hele krevende. Vårt store fortrinn er vår brede faglige plattform, med spisskompetanse både innenfor infrastruktur og rullende materiell.

Spennende tid for norsk jernbane

Norsk skinnegående transport er, forklarer Deelstra, inne i en svært spennende tid, med store forretningsmessige muligheter.

– Vi ser for tiden mange muligheter innenfor jernbane, og etterspørselen etter våre tjenester er stor. Jernbane er et bærekraftig, miljøvennlig og sikkert transportalternativ, og det kommer stadig storstilte utbygginger og investeringer på både ny og eksisterende infrastruktur.

Olav J. Deelstra legger avslutningsvis til:

– I tillegg har vi omstruktureringen og privatiseringen som foregår i jernbane-Norge. Til sammen representerer dette et veldig attraktivt mulighetsrom for oss. Her gjelder det å være fremoverlent!

Ønsker du å vite mer om hva Atkins tenker om fremtiden til norsk jernbane? Kontakt gjerne Olav J. Deelstra på telefon 951 26 212, eller mail olav.deelstra@atkinsglobal.com eller Direktør for Rail Consultancy, Thorbjørn Løken på telefon 991 54 104 eller mail thorbjorn.loken@atkinsglobal.com.