Nye lokaltog

På oppdrag fra Norske tog har Atkins laget og videreutviklet SharePoint-sidestruktur for de nye lokaltogene Type 77. Det ble etablert en struktur for mapper og arbeidsmetoder for hvordan dokumentasjon fra tilbyderne og prosjektets arbeidsdokumenter skal behandles.

Dokumentbibliotek og opplæring

På dette prosjektet har Atkins bidratt Norske tog med opplæring av prosjektdeltakerne i hvordan de skal arbeide i SharePoint. Vi har også bistått med å utvikle dokumentbibliotek og utvekslet nødvendig dokumentasjon mellom KGV-systemet EU Supply og SharePoint. Prosjektets arbeid har videre inkludert kvalitetssikring av dokumenter og håndtering av sidetilganger og prosjektdeltakernes rettigheter på SharePoint-siden.

En av prosjektets hovedutfordringer var å utarbeide en effektiv SharePoint-struktur uten at det gikk på bekostning av prosjektets fremdrift.  Det var viktig at strukturen var tydelig hele veien, men fleksibel nok til å kunne tilpasses de ulike prosjektfasene. Dette var spesielt viktig da mange ulike interessenter ble miderlitidig involvert i prosjektet og kun hadde behov for tilgang til mapper og utvalgte sider i en begrenset periode.

Mangler dere god arkitektur og struktur i SharePoint? Kontakt oss!

For mer informasjon om Atkins involvering i dette prosjektet, kan også vår konsulent Maxie Earle kontaktes direkte. Han var kommunikasjons- og dokumentansvarlig for utvikling av den nye SharePoint-strukturen for Norske tog. Maxie Earle har erfaring med dokumenthåndteringssystemer og innkjøp av rullende materiell. Han er britisk, men bosatt i Norge, så kan kontaktes på engelsk eller norsk.

 

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.

Les mer om vår avdeling Rail Consultancy her.