Utbygging av bybanen

Atkins har bistått Vestland Fylkeskommune med ledelse, og utførelse av arbeidet med jernbanesikkerhet ved Bybanen Utbygging, inkludert ansvar for godkjenningsprosessen mot Statens jernbanetilsyn (SJT). Atkins har hatt ansvar for Bybanen Utbygging sitt totale sikkerhetsarbeid for all infrastruktur, med særlig fokus på håndtering av grensesnitt mellom entrepriser og opp mot vognmateriell. Vi har sikret kontinuitet og dokumentasjon fra løsninger fra tidligere byggetrinn og etablerte prosesser.

I dette prosjektet har Atkins støttet kunden i hovedsak med overordnet sikkerhetsledelse, ansvar for godkjenning av RAMS-arbeid iht. gjeldende standarder, oppfølging og kontroll av prosesser og dokumentasjon hos prosjekterende og underleverandører, samt totalentreprisene, detaljert oppfølging av sikkerhetsarbeidet på entreprise for banesignal, herunder nødvendig koordinering og oppfølging mot assessor, ivaretakelse og koordinering av sikkerhetsrelaterte grensesnitt, koordinering av sikkerhetsrelevante forhold mot driftsselskapene, herunder oppfølging av regelverk og spesifikasjoner, vedlikehold av Bybanen Utbyggings sikkerhetsstyringssystem, koordinering og kommunikasjon mot SJT

Pr dags dato arbeides det med oppfølging, sammenstilling og utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon for godkjenning av byggetrinn 4. Dette byggetrinnet omfatter en ny bybanelinje på ca. 9 km. Denne strekker seg fra sentrum til Fyllingsdalen, og inneholder 2 nye tunneler og 7 nye holdeplasser, hvorav en er underjordisk. Byggetrinnet åpnes for passasjertrafikk den 21.11.2022.

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.

Les mer om vår avdeling Rail Consultancy her.

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.