Atkins bidrar i nettutviklingsprosjekt som sikrer fortsatt trygg strømforsyning.

Statnett skal erstatte dagens 420 kV-anlegg på Tegneby i Vestby kommune og planlegger å bygge en ny transformatorstasjon som får navnet Langerud. Dette er et viktig for å sikre fortsatt trygg strømforsyning i området.

– Med prosjektlederkompetanse fra andre store offentlige byggherrer og infrastrukturprosjekter, legger vi i Atkins til rette for å ivareta Statnetts ønsker, og Norges behov for, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger for å elektrifisere Norge, sier Torild Smalberget, prosjektleder i Statnett og utleid som konsulent fra Atkins.

Hun legger til at samarbeidet med Statnett er bygd på strukturert arbeid med høyt kompetente fagmiljøer som igjen resulterer i gode og varige resultater for prosjektet.


– Dette er et stort, og ikke minst viktig prosjekt som det har vært utrolig spennende å jobbe med.Vi har løst utfordringer ved å finne nye løsninger som resulterer i at vi kan trygge strømforsyningen i området på en effektiv og fremtidsrettet måte, forteller Smalberget.

Statnett skal etter planen sende en konsesjonssøknad om ny stasjon til NVE i starten av 2022. NVE vil deretter behandle søknaden før de fatter et vedtak.

 

For mer informasjon ta kontakt med Torild Smalberget, prosjektleder Atkins Norge.

 

Her kan du lese mer om Langerud transformatorstasjon