Skulpturen av Tracey Emin har endelig fått sin plass i blomsterenga på Inger Munchs brygge i Bjørvika. 

Den ni meter høye bronseskulpturen «The Mother» ble avduket 4. juni 2022. Kunstverket av britiske Tracey Emin er støpt i flere deler i England, ble sveiset sammen og patinert  i Oslo, før den ble løftet over Akerselva og heist på plass på Inger Munchs brygge.

Avdukingen setter på mange måter et punktum for planleggingen og byggingen av Inger Munchs Brygge som er en kai-, brygge- og brukonstruksjon på om lag 1000 m2, og danner et nytt rekreasjonsområdet utenfor Munchmuseet i Bjørvika. 

Kaikonstruksjonen er en betongkonstruksjon fundamentert til fjell med 60 peler som hver har en lengde på mellom 40 og 50 meter. Etter en internasjonal kunstkonkurranse, ble det kunngjort at Tracey Emins kunstverk «The Mother» skulle pryde Inger Munchs brygge omgitt av et landskap utformet av Londonbaserte J & L Gibbons. I vinnerforslaget ble det skissert opp et unikt økosystem midt i byen, basert på arter som er spesifikke for Oslos klima og kystlandskap. Lokal flora og steiner, tilsvarende det man ellers finner i Oslofjordområdet, er beplantet og belagt som en blomstereng slik at landskapet fremstår som mest mulig naturlig. 

Atkins Norge ledet prosjektet

Den ni meter høye bronseskulpturen «The Mother» ble løftet over Akerselva og heist på plass på Inger Munchs brygge.

Atkins Norge hadde prosjektledelsen i prosjektet på vegne av Kultur- og idrettsbygg (nå OsloBygg) fra forprosjekt til overtakelse og hadde også en aktiv rolle i å bistå Kulturetaten med gjennomføringen av kunstprosjektet.

Prosjektet ble gjennomført som en generalentreprise basert på NS8405. Byggingen startet i juni 2019 og ble ferdigstilt våren 2020. 

Juryens begrunnelse for valg av kunstverk

«The Mother» ble valgt etter en internasjonal kunstkonkurranse i 2018. Målet var å gjøre besøket til MUNCH og vandring i byens nye bydel Bjørvika, mer attraktivt. 

I sin beskrivelse for valg av kunstverk, sier juryen blant annet følgende:
«Med sin umiddelbare og intuitive tilnærming virker skulpturen på samme tid nær og majestetisk, sårbar og storslagen. Tittelen The Mother antyder en moden, beskyttende figur og verket minner oss om de allestedsnærværende motivene av kvinner og akter i Munchs kunst. Som en ikke-idealisert avbildning av en kvinne, laget av en kvinne, har verket også en tydelig feministisk dimensjon.»

Om kunstneren Tracey Emin

Her er kunstner Tracey Emin foran skulpturen «The Mother» før den løftes på plass med heisekran og skaper historie i Bjørvika.

Tracey etablerte seg som en del av Young British Artists (YBAs), en gruppe kunstnere som stilte ut sammen i London på 80- og 90-tallet. Hennes kunst er kjent for å være selvbiografisk og tidvis sjokkerende. Edvard Munch er inspirasjon for Emin, og hennes utstilling Sjelens ensomhet fikk stor plass i åpningsprogrammet til Munchmuseet.  Plasseringen av skulpturen er godt synlig på den ni kilometer lange Havnepromenaden som nå er under byutviklingsprosjektet Fjordbyen og som har som formål å åpne byen mot Oslofjorden.

I godt selskap

I gangavstand til skulpturen «The Mother» finner du også flere store kunst- og kulturinstitusjoner som Atkins Norge har jobbet med, blant annet Munchmuseet, Den Norske Opera & Ballett og Deichman Bjørvika. I Atkins er vi stolte og ydmyke over å få jobbe med prosjekter som vekker interesse og er med på å bidra til historisk byutvikling.

Involverte aktører
Prosjektet er et stort samarbeidsprosjekt. De involverte er:  

I gangavstand til skulpturen «The Mother» finner du også flere store kunst- og kulturinstitusjoner som Atkins Norge har jobbet med, blant annet Munchmuseet. Alle foto: MH/AtkinsNorway

• Kunst- og landskapsprosjekt: Kulturetaten
• Byggherre av området: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
• Bestiller og forvalter av området: Bymiljøetaten
• Kunstner: Tracey Emin
• Rådgivende ingeniører: Rambøll AS
• Landskapsarkitekt: J & L Gibbons med Holo & Holo som norsk underleverandør
• Generalentreprenør: NRC Group AS
• Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS

Kunstutvalget som juryerte konkurransen besto av:
Andrea Schlieker, Jon-Ove Steihaug, Simen Bakken, Jens Richter, Bente Kleven, Nina Dillingøen og Stein Olav Henrichsen. 

Les mer om andre spennende prosjekter Atkins Norge jobber med her

Det er stor etterspørsel etter våre tjenester, så ta kontakt om du vil bli en del av Atkins Norge👉 klikk her