CBTC – et nytt signalsystem for en fremtidsrettet T-bane

Satsingen på kollektivtransporten i hovedstadsområdet vil være formidabel de neste tiårene og skal sikre at Oslo håndterer en betydelig befolkningsvekst og når målene om en mer miljøvennlig by.

Atkins bistår Sporveien i deres CBTC-prosjekt (Communication Based Train Control) med overgang til et moderne kommunikasjonsbasert togstyringssystem på T-banen.

Den trådløse kommunikasjonen til signalsystemet vil bli levert over mobilnett. Sporveien forklarer at mobilnettet gir høyere driftssikkerhet og lavere kostnader.

Basert på trådløs kommunikasjon

Store deler av dagens signalsystemer baserer seg på releteknologi fra 1960-tallet, en teknologi som har gått ut på dato og må skiftes ut. I 2019 besluttet bystyret i Oslo å investere i et nytt signalsystem med CBTC-teknologi til T-banen i Oslo med en styringsramme på 5,4 milliarder kroner.

Med et nytt anlegg får T-banen opptil åtte flere avganger i timen og et enda bedre kollektivtilbud til reisende, slik at det blir enklere for flere å velge miljøvennlig kollektivtransport. I det nye signalsystemet går datatoverføringen til T-banetogene over en trådløs forbindelse. I andre byer med tilsvarende signalsystemer er løsningen vanligvis basert på Wi-Fi-nett, bygget kun for signalsystemet. Sporveien regner med å spare mellom 100 og 200 millioner kroner gjennom signalsystemets levetid på 25 år ved å bruke offentlige mobilnett framfor å bygge og drifte eget nett.

Langsiktige planer for fremtidens T-bane

Sporveien har langsiktige planer for T-banen og det er mange prosjekter under arbeid for å sikre utviklingen.

– Nå som trikkeprogrammet nærmest er ferdig, er det tid for å se på T-banen. Her er vi fortsatt i en tidlig fase, men siden det er mange store prosjekter, er det naturlig å samle alt dette i samme program, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø, til Dagsavisen. 

Og prosjektene er mange:

  • Fornebubanen
  • Nye Majorstua stasjon
  • Nytt signalsystem
  • Nye vogner
  • Ny sentrumstunnel
  • Ny tunnel på Østensjøbanen mellom Bryn og Hellerud

Nå er avtalene med flere samarbeidspartnere om et nytt signalsystem på plass.

Samarbeid med Telia, ICE og Siemens Mobility

Med den raske utviklingen i mobilteknologien, mener Sporveien tiden er inne for mer framtidsrettede løsninger og har inngått avtale med Telia for å levere den trådløse kommunikasjonen til signalsystemet over sitt mobilnett. Det nye signalsystemet stiller strenge krav til tilgjengelighet og tjenestenivå og Telia vil blant annet sikre at det alltid er full mobildekning langs hele T-banen, og at dataoverføringen til signalsystemet blir prioritert også i perioder med mye trafikk i mobilnettet.

ICE skal levere supplerende abonnementer til det samme signalsystemet, med prioritet i mobilnettet, men med standard betingelser for tjenestekvalitet, sier Sporveien i en pressemelding.

– Det nye signalsystemet skal erstatte de gamle signalsystemene, og legger blant annet til rette for flere avganger og bedre styring av trafikken, sier Erik Leenderts, prosjektsjef for CBTC i Sporveien i meldingen.

Siemens Mobility er valgt som leverandør av selve signalsystemet. Denne kontrakten ble undertegnet i desember 2021.
– Vi er både stolte og svært glade for at Sporveien gir oss tillit til å levere et nytt digitalt signalanlegg for T-banen i Oslo. Vår løsning vil bidra til økt pålitelighet, tilgjengelighet og effektivitet av T-banen, og kombinert med økt kapasitet vil den gjøre T-banen mer attraktiv for alle de passasjerene som reiser med den jevnlig. Dette er et stort og viktig prosjekt både for oss og Sporveien, og med vår lange erfaring fra tilsvarende prosjekter er jeg sikker på at vi sammen vil lykkes, sier CEO Michael Peter i Siemens Mobility i en pressemelding.

120 milloner reisende i året

Satsingen på kollektivtransport er helt sentral i Oslo. Totalt reiser det om lag 120 millioner mennesker med T-banen i året. Sporveien blir nå første selskap i verden som bruker offentlig mobilnett til å styre T-banen når det nye signalanlegget for T-banen blir satt i drift. I Atkins føler vi oss privilegerte som får delta med med flere prosjektressurser og kompetanse innenfor fagdisiplinene rullende materiell, drift og vedlikehold i dette prosjektet. Videre bistår vi i Atkins med fagkompetanse innen RAMS, operasjon, system, kontrakt og administrasjon.

Flere tog og bedre flyt

Det nye signalsystemet vil bedre trafikkstyringen og legge til rette for å kjøre flere tog med økt punktlighet og bedre flyt. Et nytt og velfungerende signalsystem er også en viktig plattform for andre planlagte prosjekter i T-banen, som Fornebubanen og ny sentrumstunell.

 

«Innføring av CBTC er et av de største landbaserte infrastrukturprosjektene i Norge, og byr på store og
komplekse utfordringer i et miljø med mange fagdisipliner hvor Systra kan bidra».

Thorbjørn Løken, director rail consultancy

 

Om CBTC-teknologi:

• Signalsystemet Sporveien skal anskaffe baserer seg på CBTC-teknologi. CBTC står for Communication Based Train Control, eller kommunikasjonsbasert togstyring. Det er et system som styrer og sikrer T-banetrafikken. Systemet er basert på trådløs kommunikasjon mellom tog og infrastruktur.

• Teknologien gjør det blant annet mulig å kjøre med kortere avstand mellom t-banetogene. Det gjør at trafikken flyter jevnere og raskere, og legger til rette for flere og mer presise avganger enn det som er mulig med dagens signalsystem.

• CBTC er i dag bransjestandard, og er allerede i bruk i New York, Paris, København og en rekke andre store byer.

• Prosjektet Sporveien skal gjennomføre har en kostnadsramme på 5,4 milliarder kroner. Signalsystemet skal etter planen være ferdig innført på T-banen innen utgangen av 2027.

Kilde: Sporveien

 

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Systra Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse, og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder. De ønsker å  gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv. Les mer om oss her

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat