Follobaneprosjektet er Norges hittil største transportprosjekt.

I samarbeid med Bane NOR løser Atkins Norge og Atkins Danmark den jernbanetekniske delen av oppgaven på Oslo S og den tilstøtende jernbanetunnelen. Når den nye tunnelen er ferdigstilt, så blir den – med sine 20 kilometer – Nordens lengste jernbanetunnel!

Stasjonen i drift under arbeidet

På Oslo S utvider Bane NOR med nye spor og tilknytting til Follobanen mot Ski. Mellom Oslo S og Ekebergåsen anlegges 7 jernbanespor i en ny 600 meter lang tunnel under Oslos historiske park, Middelalderparken.

Tilknytning av Follobanen til Oslo S er en stor og kompleks oppgave. Arbeidet er spesielt krevende fordi stasjonen er i drift mens prosjektet gjennomføres.

11 minutter fra Ski til Oslo S

Follobanen vil omfatte 22 km nye dobbeltspor fra Ski til Oslo S, inklusive 20 km jernbanetunnel som skal sikre en reisetid på kun 11 minutter mellom Ski og Oslo.

Oslo S bygges om og utvides med 20 nye sporveksler og 80 nye sporfelt.

Niels Philipsen, prosjektsjef i Atkins er trent i å samarbeide og kommunisere globalt og på tvers av språkforskjeller, fagområder og landegrenser. Det var en stor fordel for utbyggingen av Oslo S under pandemien, og sikret at prosjektet holdt fremdriften.

Internasjonalt prosjektteam

Atkins gjennomfører risikovurderinger, sikkerhetsvurderinger og forenklet RAMS-prosess. Videre deltar konsulentene i Atkins aktivt som kontrollører ved oppstart av alle prosjektets faser.

Atkins Danmark løser oppgaven med et internasjonalt prosjektteam. I tillegg til eksperter fra Danmark består teamet av spesialister fra Atkins Stockholm, Oslo og Bangalore.

Global fagekspertise

Niels Philipsen, prosjektsjef i Atkins Danmark, er vant til å jobbe på avstand. Nettmøter, reiser og ledelse av et internasjonalt team er en del av hverdagen.

Det at Atkins er del av SNC-Lavalin gruppen med mer enn 30 000 ansatte fordelt på 50 land, gir prosjektteamet mulighet for å jobbe på tvers av landegrenser og få bistand fra fageksperter i ulike land.

– I Atkins er vi trent i å samarbeide og kommunisere globalt og på tvers av språkforskjeller, fagområder og landegrenser. Det gir oss i Atkins en stor fordel og fungerer bra!

– Men selve hovednerven i prosjektet mitt ble rammet under pandemien: Den tette kontakten og de hyppige fysiske møtene med kunden og prosjektteamet var ikke lenger mulig å gjennomføre praksis.

– Det tvang meg til å tenke nytt. Resultatet var redusert CO2 og mer effektive møter, forteller Niels.

Les om hvordan Niels og teamet endret taktikk og klarte å opprettholde fremdrift i et av Norges største transportprosjekter. Klikk her.

Les også:
RAMS-arbeid på Follobanen – Atkins Norge (atkinsglobal.no)

Felles europeisk signalsystem effektiviserer jernbanen – Atkins Norge (atkinsglobal.no)
Prosjektering og installasjon av ERTMS – Atkins Norge (atkinsglobal.no)

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.

Les mer om vår avdeling Rail Consultancy her.

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat