Oslo S_FotoToreMoAtkins

Tilknytning av Follobanen til Oslo S er en stor og kompleks oppgave. I dette prosjektet har Atkins ansvaret for den signaltekniske prosjekteringen som blant annet inkluderer en utvidelse med 26 nye sporveksler og 130 nye fysiske lyssignaler på Oslo S.

Foto: Tore Mo og Pia Sønstrød

– Arbeidet er spesielt krevende fordi stasjonen er i drift mens prosjektet gjennomføres, sier prosjektsjef  Niels Philipsen fra Atkins Danmark. Gjennom en utfordrende periode med koronautbrudd og reiserestriksjoner, har han virkelig fått testet sin agile tilnærming til prosjektledelse.

– Da koronapandemien brøt ut hadde utbyggingen av Oslo S allerede vært under arbeid i flere år. Relasjonen til oppdragsgiver var sterk, og teamet besto av en fast sammensveiset kjerne av medarbeidere. Teamet spilte hverandre gode, og det ble helt avgjørende for å holde fremdriften i prosjektet, forteller Philipsen.

12 minutter fra Ski til Oslo S

Som prosjektsjef i Atkins er Niels Philipsen vant til å samarbeide og kommunisere på tvers av språkforskjeller, fagområder og landegrenser. Det er en stor fordel i utbyggingen av Oslo S som benytter seg av fagekspertise fra flere land.

Follobanen omfatter nytt dobbeltspor mellom Ski og Oslo S. Hovedtunnelen blir, med sin lengde på 20,6 km, Nordens lengste jernbanetunnel. I desember 2022 er det planlagt for åpning og bruk av tunnelen, og hele prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2023.

– Tunnellen vil redusere reisetiden mellom Ski og Oslo med 10 minutter, og åpner for inntil seks tog i timen hver vei, forteller Philipsen. På virkedager blir det 112 avganger i hver retning.

– I Norge er det kun to baner som har åpnet de siste 60 årene, Gardermobanen og Askerbanen. Så i dette prosjektet bidrar vi til en liten togrevolusjon! Philipsen viser tydelig hvor entusiastisk han er.
– Redusert reisetid, flere avganger og større fleksibilitet vil gjøre hverdagen til folk enklere. Det er utrolig meningsfylt arbeid!

Internasjonal fagekspertise

Atkins, som er en del av SNC-Lavalin gruppen, har mer enn 30 000 ansatte internasjonalt. Det gir prosjektteamet tilgang til mye sterk fagkompetanse og stor kapasitet. Som prosjektsjef i Atkins har Philipsen erfaring med å samarbeide og kommunisere globalt, på tvers av språk, fagområder og landegrenser.

– Vi løser oppgavene med et internasjonalt prosjektteam som blant annet består av spesialister fra Atkins i Danmark, Norge, Sverige og India.

Den største ombyggingen av Oslo S på 40 år

RAMS-arbeid (Reliability, Availability, Maintainability og Safety), er en viktig del av planleggingen i utbyggingen av Oslo S, og Atkins har hatt RAMS-rådgiver i oppdraget for Bane NOR på Ski stasjon, i Follobanetunnellen (formelt Blixtunnelen), og på Oslo S.

– I praksis handler RAMS-arbeidet på Follobanen først og fremst om togframføringssikkerhet og vedlikeholdsplanlegging for å sikre best mulig punktlighet og oppetid for togene, forteller Tore Mo, RAMS-rådgiver i Atkins Norge.

Jernbanen står for kun 0,2 prosent avklimagassutslippene fra transport i Norge. – Det understreker viktigheten av å bygge jernbane fremover, sier direktør for Rail Consultancy i Atkins Norge, Thorbjørn Løken (på bildet nr. 2 fra venstre). Til høyre på bildet, RAMS-rådgiver Tore Mo, viser kollega Maxie Earle siste oppdateringer fra ombyggingen av Oslo S.

 

– Det å bygge nytt kan være krevende nok, men å tilpasse arbeidet til eksisterende infrastruktur gjør jobben ekstra utfordrende. Likevel har utbyggingen i liten grad påvirket den daglige reiserutinen til passasjerene, forteller Tore Mo. – Det er bra teamarbeid!

Energieffektiv transport

Norge har som mål å kutte CO2-utslippene fra transportsektoren med 35-40 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005. For å nå Norges klimamål, må folk ha gode alternativer for miljøvennlig transport.

– Jernbanen står for kun 0,2 prosent av klimagassutslippene fra transport i Norge. Det understreker viktigheten av å bygge jernbane for person og godstransport fremover, sier direktør for Rail Consultancy i Atkins Norge, Thorbjørn Løken.
– De som ikke har behov for å kjøre bil må ha gode alternativer til transport. Det at vi i Atkins kan være med å legge til rette for energieffektiv transport, er spennende og viktig arbeid.

Fakta om signalanlegget
Signalanlegget på Oslo S er av type NSB-77. Oppdraget inkluderer prosjektering av grensesnittet til det nye ETCS (European Traffic Management System), som er installert i tunnellen. LEU 2000 (Lineside Electronic Unit), danner koblingen mellom de eksisterende fastesignalene og ETCS.

Les også:
RAMS-arbeid på Follobanen – Atkins Norge (atkinsglobal.no)

Felles europeisk signalsystem effektiviserer jernbanen – Atkins Norge (atkinsglobal.no)
Prosjektering og installasjon av ERTMS – Atkins Norge (atkinsglobal.no)

RailConsultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse. Les mer om oss her

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.

Bli en del av teamet! Sjekk ut ledige stillinger her