Category:

Våre kjerneverdier er Sikkerhet, Integritet, Samarbeid og Innovasjon.
Verdiene gir oss en styrke ved at de påvirker vårt forhold til våre kunder og samarbeidspartnere, og danner en felles forståelse for vårt verdigrunnlag.

Vi er stolte av å samarbeide med selskaper og organisasjoner som har tilsvarende verdigrunnlag som Atkins Norge gjennom fokus på blant annet etikk, inkludering, helse og miljø.

Våre samarbeidspartnere er blant annet:

 • Avinor
 • Bane NOR
 • Bybanen
 • Bærum kommune​​
 • Cyberforsvaret
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for økonomistyring
 • Flytoget
 • Finansdepartementet
 • Forsvaret
 • GoAhead Norge
 • Hafslund
 • Helsedirektoratet
 • Helse Sør-Øst
 • Justisdepartementet
 • Mantena
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings og fiskeridepartementet​​
 • NAV
 • Nye Veier
 • Oslo Kommune
 • Politiet
 • Ruter
 • Rainpower Norge
 • Scatec
 • Skatteetaten
 • Sporveien
 • Statens kartverk
 • Statkraft
 • Statnett
 • Statsbygg
 • Sykehuspartner
 • Telenor
 • Tolletaten

Les mer om våre markedsområder og hva vi kan hjelpe dere med her

Ta kontakt med oss her