Category:

Våre kjerneverdier er Sikkerhet, Integritet, Samarbeid og Innovasjon. Verdiene gir oss en styrke ved at de påvirker vårt forhold til våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer:

Sikkerhet

Vi tenker sikkerhet i alle våre aktiviteter for å beskytte hverandre og miljøet rundt oss.

Integritet

Vi legger til rette for å gjøre det riktige i alle situasjoner, og tar ansvar for våre handlinger.

Samarbeid

Vi jobber sammen og anerkjenner hverandres bidrag slik at vi samlet kan levere fantastiske resultater.

Innovasjon

Vi tar ingeniørarbeid til nye høyder ved å tenke nytt, annerledes og fremtidsrettet.