Category:
Flåteforvaltning for Sporveien Trikken

Sporveien Trikken har en flåte med SL79 og SL95 trikker som skal erstattes med SL18 i løpet av de neste årene.  SL79 flåten består av 40 kjøretøy og ble bygget i to serier.  Første serie ble bygget fra 1982. SL95 ble levert fra 1999 til 2003 og utgjør 31 kjøretøy.

Atkins bistår Sporveien Trikken med forvaltning av SL79 og SL95 frem til de blir faset ut.  Det vil ta to til tre år før den nye trikken SL18 har overtatt fullstendig fra de gamle.  I denne perioden så skal man sikre at de eldre kjøretøyene fremdeles er pålitelige, driftssikre og fremstår i den standard som Sporveien ønsker.  Det kan være mange utfordringer med kjøretøy i den alderen og som går mot slutten av levetiden. Utfordringene kan for eksempel være pålitelighet, strukturelle skader på grunn av miljø og reservedeler som har gått ut av produksjon.

I arbeidet med flåteforvaltningen, så er det viktig å overvåke tilstanden og ytelsen på flåten gjennom deltakelse i regelmessige driftsmøter og gjennomgang av drifts- og pålitelighetsrapporter.  Flåteforvalter deltar i RAMS prosessen og bidrar i arbeidet med å forbedre pålitelighet på flåten og vedlikeholdsdokumentasjon.  Når det blir foreslått modifikasjoner, så skal det vurderes kostnader mot fordeler som kan oppnås og beslutningsunderlag må lages.  Alle endringer som foreslås skal vurderes, dokumenteres og implementeres i henhold til Sporveien Trikken sine interne prosedyrer og gjeldende standarder. Større reparasjoner krever også utarbeidelse av beslutningsunderlag.  Alle endringer må også sees i sammenheng med forventet restlevetid.

En viktig del av flåteforvaltningen er å lede og fasilitere arbeidsgrupper som opprettes ved behov i forbindelse med spesifikke utfordringer.  I arbeidet med å opprettholde kjøretøyets ytelse og standard, så er det viktig med god samhandling med interne Sporveien leverandører og eksterne leverandører.

Innen utgangen av 2022 vil Sporveien mest sannsynlig begynne utfasingen av SL79 og SL95.  Da må det lages en prioritert rekkefølge på utfasingen av kjøretøyindividene.  Listen vil bli basert på økonomiske kriterier koplet til forfall på tyngre vedlikehold og teknisk tilstand på individet.  Individenes pålitelighet vil også bli en del av vurderingen.

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.

Les mer om vår avdeling Rail Consultancy her.

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.