VI JOBBER FOR ET BEDRE SAMFUNN FOR ALLE

Atkins er en av verdens største rådgivere innen design, prosjektering og prosjektledelse. I Norge er vi rundt 100 prosjektledere og eksperter som gjennom sterk  fagkompetanse bidrar til å skape varig verdi for våre kunder og samfunnet. Atkins Norge er en del av SNC-Lavalin-gruppen som på verdensbasis har mer enn 50 000 ansatte.

Med bred kompetanse, og kapasitet i inn- og utland, leverer Atkins Norge ekspertise og løsninger til alle faser av komplekse prosjekter. Ved å kombinere kunnskap, data og teknologi, skaper vi bærekraftige og effektive løsninger for våre kunder.

Vårt mål å bidra til en verden som er mer mangfoldig og bærekraftig – og et samfunn som fungerer bedre for alle.

Har din arbeidsplass behov for rådgivning og bistand til gjennomføring av bærekraftige løsninger?
Ta kontakt med Magnus Eriksson, daglig leder i Atkins Norge. Se kontaktinfo til høyre.

VI JOBBER FOR Å SKAPER DE BESTE LØSNINGENE
– OG DEN BESTE ARBEIDSPLASSEN

Atkins Norge har sterke synergier på tvers av fagekspertise, noe som gir en unik bredde i vårt tjenestetilbud. Vi legger stor vekt på å være et spennende og hyggelig sted å jobbe, og har fokus på å videreutvikle kompetansen blant våre medarbeidere.

Vårt arbeidsmiljø kjennetegnes med ansvar for egne oppgaver, høy grad av fleksibilitet og inspirerende samarbeid mellom kollegaer.

Vår organisasjon er markedsrettet og vi er opptatt av å ta godt vare på våre ansatte og våre kunder. Sammen er vi best!

KONTAKT OSS

Magnus Eriksson

Daglig leder, Atkins Norge

+47 922 39 518

   

«Vi kombinerer lokal fagkunnskap med internasjonal kompetanse.
Det gjør oss til et godt valg for våre kunder, våre partnere og våre ansatte.»

Magnus Eriksson
Daglig leder, Atkins Norge

VÅRE VERDIER

Våre kjerneverdier er Sikkerhet, Integritet, Samarbeid og Innovasjon. Verdiene gir oss en styrke ved at de påvirker vårt forhold til våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer:

Sikkerhet

Vi tenker sikkerhet i alle våre aktiviteter for å beskytte hverandre og miljøet rundt oss.

Integritet

Vi legger til rette for å gjøre det riktige i alle situasjoner, og tar ansvar for våre handlinger.

Samarbeid

Vi jobber sammen og anerkjenner hverandres bidrag slik at vi samlet kan levere fantastiske resultater.

Innovasjon

Vi tar ingeniørarbeid til nye høyder ved å tenke nytt, annerledes og fremtidsrettet.

LIKESTILLING, MANGFOLD OG INKLUDERING

FORDI DET ER RIKTIG OG FORDI DET BETYR NOE

Atkins Norge er opptatt av å tilby like muligheter og å hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, hudfarge, religion og livssyn. Vi jobber for å fremme likestilling og likeverd, og å bidra til like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle.
Les mer om hvordan vi i SNC-Lavalin jobber med mangfold og inkludering

OM ATKINS NORGE

ATKINS ER EN DEL AV SNC-LAVALIN

SNC-Lavalin ble grunnlagt i 1911 og er en av verdens ledende konsulentgrupper innen ingeniørtjenester og prosjektledelse. Som en del av SNC-Lavalin-gruppen, bidrar Atkins i Norge til en historisk, lang tradisjon med å levere store teknologi- og infrastrukturprosjekter av topp kvalitet. Vi er stolte av å være en del av et globalt konsern med mer enn 50 000 fagfolk som alle jobber for et bedre, mer effektivt og bærekraftig samfunn!
Les mer om den spennende historien som startet med en god idè i 1911 og resulterte i et globalt konsern

Sammen skaper vi et smartere, tryggere og mer bærekraftig samfunn

Vårt arbeid gir positive økonomiske, sosiale og miljømessige gevinster. Vi jobber for et godt helsevesen som tar vare på oss i alle livsfaser, et bærekraftig og  effektivt transportsystem, og et bedre samfunn for alle.