ET BEDRE SAMFUNN FOR ALLE

Atkins Norge er en del av SNC-Lavalin som på verdensbasis har mer enn 30 000 ansatte fordelt på 50 land. Vi er blant verdens største selskaper innen rådgivning, design, prosjektering og prosjektledelse.

I Norge er vi rundt 100 prosjektledere og eksperter som gjennom sterk  fagkompetanse skaper et smartere, tryggere og mer bærekraftig samfunn. Les mer om oppdragene her

VI JOBBER FOR Å SKAPE DE BESTE LØSNINGENE
– OG DEN BESTE ARBEIDSPLASSEN

KONTAKT OSS

Magnus Eriksson

Daglig leder, Atkins Norge

+47 922 39 518

   

«Vi kombinerer lokal fagkunnskap med internasjonal kompetanse.
Det gjør oss til et godt valg for våre kunder, våre partnere og våre ansatte.»

Magnus Eriksson
Daglig leder, Atkins Norge

VÅRE VERDIER

Våre kjerneverdier er Sikkerhet, Integritet, Samarbeid og Innovasjon.

Verdiene gir oss en styrke ved at de påvirker vårt forhold til våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer.

Mer om våre verdier her

LIKESTILLING, MANGFOLD OG INKLUDERING

FORDI DU ER VIKTIG

Vi jobber for fremme likestilling og likeverd, og bidra til like muligheter og rettigheter for alle!
Les mer om vårt arbeid med mangfold og inkludering

OM ATKINS NORGE

SNC-LAVALIN

SNC-Lavalin ble grunnlagt i 1911 og er en av verdens ledende konsulentgrupper innen ingeniørtjenester og prosjektledelse.

Som en del av gruppen i SNC-Lavalin, bidrar Atkins Norge til en historisk, lang tradisjon med å levere store prosjekter med kvalitet i alle ledd.

Her kan du lese den spennende historien om hvordan en god idè i 1911 resulterte i et globalt konsern

VIL DU BIDRA TIL ENDRING?
– SAMARBEID MED OSS!

Vi jobber for et bedre helsevesen, et bærekraftig og effektivt transportsystem, og et bedre samfunn for alle.