VI JOBBER FOR ET BEDRE SAMFUNN FOR ALLE

Atkins Norge er en del av SNC-Lavalin-gruppen som på verdensbasis har mer enn 50 000 ansatte fordelt på 50 land. Vi er blant verdens største selskaper innen rådgivning, design, prosjektering og prosjektledelse.

I Norge er vi rundt 100 prosjektledere og eksperter som gjennom sterk  fagkompetanse skaper et smartere, tryggere og mer bærekraftig samfunn. Du kan lese mer om noen av våre prosjekter her

Ved å kombinere kunnskap, data og teknologi, bidrar vi til et samfunn som fungerer bedre for alle.

For mer informasjon ta kontakt med Magnus Eriksson, daglig leder i Atkins Norge.

VI JOBBER FOR Å SKAPER DE BESTE LØSNINGENE
– OG DEN BESTE ARBEIDSPLASSEN

KONTAKT OSS

Magnus Eriksson

Daglig leder, Atkins Norge

+47 922 39 518

   

«Vi kombinerer lokal fagkunnskap med internasjonal kompetanse.
Det gjør oss til et godt valg for våre kunder, våre partnere og våre ansatte.»

Magnus Eriksson
Daglig leder, Atkins Norge

VÅRE VERDIER

Våre kjerneverdier er Sikkerhet, Integritet, Samarbeid og Innovasjon.

Verdiene gir oss en styrke ved at de påvirker vårt forhold til våre kunder, samarbeidspartnere og kollegaer.
Mer om våre verdier her

LIKESTILLING, MANGFOLD OG INKLUDERING

FORDI DET ER RIKTIG OG FORDI DET BETYR NOE

I SNC-Lavalin er vi opptatt av å tilby like muligheter og å hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, hudfarge, religion og livssyn. Vi jobber for å fremme likestilling og likeverd, og å bidra til like muligheter og rettigheter for alle.  Les mer om vårt arbeid med mangfold og inkludering

OM ATKINS NORGE

ATKINS ER EN DEL AV SNC-LAVALIN

SNC-Lavalin ble grunnlagt i 1911 og er en av verdens ledende konsulentgrupper innen ingeniørtjenester og prosjektledelse. Som en del av SNC-Lavalin-gruppen, bidrar Atkins i Norge til en historisk, lang tradisjon med å levere store teknologi- og infrastrukturprosjekter av topp kvalitet. Vi er stolte av å være en del av et globalt konsern med mer enn 50 000 fagfolk som alle jobber for et bedre, mer effektivt og bærekraftig samfunn!
Les mer om den spennende historien som startet med en god idè i 1911 og resulterte i et globalt konsern

Sammen skaper vi et smartere, tryggere og mer bærekraftig samfunn

Vårt arbeid gir positive økonomiske, sosiale og miljømessige gevinster. Vi jobber for et godt helsevesen som tar vare på oss i alle livsfaser, et bærekraftig og  effektivt transportsystem, og et bedre samfunn for alle.