I april 2015 signerte Flytoget kontrakt med det spanske togselskapet CAF om leveranse av 8 nye togsett med opsjon på 6 til. De nye togene har sitt utspring fra CAFs nye høyhastighetstog Oaris, men tilpasses spesielt for Flytogets reisende.

Dette er tog som er godkjent for kjørehastighet på opptil 245 km/t. Foreløpig er høyeste tillatte hastighet på Gardermobanen 210 km/t. Det er lagt spesiell stor vekt på høy passasjerkomfort og design, der passasjerene oppleve mindre støy og bedre seter. Det er også utviklet et system der passasjerene lett kan se hvor i toget det er ledige seter. Når togene kommer i full drift, vil Flytoget øke passasjerkapasiteten med ca. 50 %.

Togene er utviklet og produsert av den spanske tog-produsenten CAF, og er av typen «motorvognsett», i prinsippet det samme som dagens tog.

Atkins har bistått Flytoget med prosjektressurser innenfor flere kategorier. Vi har vært med helt fra starten i oppsett av kravspesifikasjon og valg av leverandør, og senere med assisterende prosjektleder, teknisk prosjektleder og kvalitetsleder.

Hvert togsett veier 236 tonn og består av 4 vogner.

Hvert togsett er:

  • 102 meter langt
  • 4,4 meter høyt
  • 3,3 meter bredt

Hvert togsett har 236 seter og to rullestolplasser med dedikerte ledsagerplasser, samt to toaletter, hvorav ett PRM toalett (for funksjonshemmede og personer med nedsatt mobilitet).

Toget er godt tilrettelagt med universell utforming og en lavgulvsvogn slik at rullestolbrukere kan trille hindringsfritt i vognen. Videre er det trappefri inngang til øvrige vogner.

Flytogets nye tog har kommet til Norge – flytoget.no

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.

Les mer om vår avdeling Rail Consultancy her.

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.