Category:

Atkins Norge har hatt sentrale roller i arbeidet med å utarbeide et digitalt veikart for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er Norges største fastlandsnæring. Mange aktører i næringen har kommet langt i å ta i bruk digitale verktøy, men utfordringen har vært at man i for stor grad digitaliserer hver for seg. Det har vært et stort behov for å koordinere nødvendige fellesaktiviteter og øke tempoet for å digitalisere sammen.

BAE-næringen tok derfor initiativ til et felles digitalt veikart for den omstillingen bransjen skal gjennom. Veikartet, som ble lansert i 2017, viser et overordnet rammeverk for hvordan næringen må jobbe for å bli en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs næring i 2025. En av målsettingene er at kartet skal bidra til å redusere byggekostnadene med en tredel.

Boligprodusentenes Forening har ledet arbeidet med veikartet, og Atkins Norge har bidratt med prosjektledelse og flere andre ressurser i prosjektorganisasjonen.

Les og last ned det digitale veikartet her.

Les artikkel om arbeidet med veikartet.