Statkraft produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Statkraft Solars aller første solpark i Italia, Casale, ble ferdigstilt i begynnelsen av 2010.

Mye sol og gode markedsutsikter gjør det italienske solkraftmarkedet svært attraktivt for aktører innen fornybar energi. I løpet av 2010 planlegger Statkraft Solar en kraftig ekspansjon i Italia, hovedsakelig i Puglia-regionen sørøst i Italia. Dette skal skje gjennom egenutvikling eller kjøp av fullt lisensierte prosjekter. Ambisjonen er å bygge og idriftssette totalt inntil 40 MW i Italia innen utgangen av 2010.

Atkins har bistått virksomheten med:

  • Overordnet programledelse for alle utbyggingsprosjektene i Italia
  • Validering og overtakelse av nye prosjekter for bygging av solkraftparker i Italia
  • Prosjektledelse for bygging av solkraftanlegg i Italia (ulik teknologi og geografi)