Follobanen skal etableres som en ny dobbeltsporet høyhastighetsbane mellom Oslo S. og Ski Stasjon, en av Norges mest trafikkerte jernbanestrekninger. For Jernbaneverket utarbeider Atkins hovedplan for alle jernbanetekniske fag på hele strekningen.

Follobanen er dimensjonert til høyhastighetstog med hastigheter opp til 250 km/t, og er planlagt å stå ferdig i 2018. Banen vil ha en strekning på 22 km fra Oslo Sentralstasjon til Ski Stasjon, og skal supplere kapasiteten på den eksisterende Østfoldbanen. 19 km av strekningen vil gå gjennom en lang ubrutt jernbanetunnel som dermed blir Norges lengste.

Atkins har ansvar for å analysere ulike alternativer med forskjellige konseptuelle løsninger vedrørende kontaktledningssystem, strømforsyning, lav spenning og belysning, telekommunikasjon, RAMS, signal og spor. Atkins har en underleverandør, det norske selskapet Rail-x, som bistår på lokal prosjektledelse.