Kristiansand Havn KF ønsket å transformere den 58 mål store «Silokaia»-tomta til Kanalbyen, en ny bydel med boliger, butikker og næringsdrift. Atkins bidro med beslutningsgrunnlag som gjorde det enklere å velge riktig gjennomføringsstrategi for byutviklingsprosjektet.

«Silokaia» har vært sentral i Kristiansands havnevirksomhet helt siden 1920-tallet. I 2003 vedtok bystyret å flytte det meste av havnevirksomheten og åpne for byutvikling på tomta som er verdsatt til 255 millioner kroner. Kanalbyen Utvikling AS, som er heleid av Kristiansand Havn HF, arbeidet med å realisere planene.

Atkins ble sommeren 2011 engasjert til å bistå byggherren med utarbeidelse av et beslutningsunderlag til vurdering av mulige utbyggingsstrategier. Arbeidet bestod i å foreta ulike scenarie-analyser for å finne den mest optimale måten å organisere og gjennomføre verdiutvikling av området på, der blant annet selskapsform, jus, momsvurderinger, markedsscenarier og usikkerhetsmomenter ble belyst.

Sluttrapporten fra Atkins la grunnlaget for det som ble den valgte gjennomføringsstrategien i prosjektet. I 2016 ble rivearbeid og første byggetrinn igangsatt i Kanalbyen.