Bybanen i Bergen åpnet for passasjertrafikk i 2010, og utvides for tiden med byggetrinn tre frem til Bergen lufthavn Flesland.

På oppdrag for Hordaland fylkeskommune har Atkins i samarbeid med COWI gjennomført en ekstern og uavhengig kvalitetssikring av traséalternativene for fjerde byggetrinn av Bybanen i Bergen – fra sentrum til Åsane.

COWI har hatt ansvaret for å kvalitetssikre basiskalkylene for  de ulike alternativene, mens Atkins har gjennomført en grunnleggende usikkerhetsanalyse som reflekterer prosjektets tidlige fase.

Ti alternativ har blitt kvalitetssikret. Arbeidet har resultert i en rapport som viser tydelige forskjeller mellom alternativenes investeringskostnader. Bergen bystyre skal etter at rapporten ble fremlagt i april 2014 ta en endelig beslutning om hvilken trasé som blir valgt.