Atkins har bistått Vestland Fylkeskommune med ledelse og utførelse av arbeidet med jernbanesikkerhet ved Bybanen Utbygging i Bergen, inkludert ansvar for godkjenningsprosessen som kreves av Statens jernbanetilsyn (SJT).

Bybanen Utbygging er godt i gang med utbyggingen av byggetrinn 4 og den nye traseen skal gå fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen.

Sikkerhet knyttet til infrastruktur

Atkins Norge, i samarbeid med RailAdvice, har ansvar for det totale sikkerhetsarbeidet knyttet til all infrastruktur for Bybanen Utbygging, med særlig fokus på håndtering av grensesnitt mellom entrepriser og opp mot vognmateriell. Prosjektlederne fra Atkins har sikret kontinuitet og dokumentasjon fra løsninger fra tidligere byggetrinn og etablerte prosesser.

Bybanen Utbygging har i hovedsak blitt støttet med overordnet sikkerhetsledelse og ansvar for godkjenning av RAMS-arbeid i henhold til gjeldende standarder.

Videre har Atkins bistått med:
– Oppfølging og kontroll av prosesser og dokumentasjon hos prosjekterende og underleverandører
– Totalentrepriser
– Detaljert oppfølging av sikkerhetsarbeidet på entreprise for banesignal, herunder nødvendig koordinering og oppfølging mot assessor
– Ivaretakelse og koordinering av sikkerhetsrelaterte grensesnitt
– Koordinering av sikkerhetsrelevante forhold mot driftsselskapene, herunder oppfølging av regelverk og spesifikasjoner
– Vedlikehold av Bybanen Utbyggings sikkerhetsstyringssystem
– Koordinering og kommunikasjon i arbeidet med SJT

Pr dags dato (mars 2022,) arbeides det med oppfølging, sammenstilling og utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon for godkjenning av byggetrinn 4. Dette byggetrinnet omfatter en ny bybanelinje på ca. 9 km. Denne banen strekker seg fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, og inneholder to nye tunneler og syv nye holdeplasser, hvorav en er underjordisk. Byggetrinnet skal etter planen åpnes for passasjertrafikk 21.11.2022.

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.

Les mer om vår avdeling Rail Consultancy her.

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.