Atkins har sammen med Oslo Economics gjennomført to kvalitetssikringer for Nærings- og fiskeridepartementet om valg av løsninger og samfunnsøkonomiske virkninger på det nukleære området.

To konseptvalgutredninger (KVU) utarbeidet av DNV GL, med flere, har blitt kvalitetssikret. Den ene KV1-rapporten tar for seg hvordan og hvor langt opprydningsarbeidet etter nedstengning av Norges forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden bør gjennomføres. Den andre omhandler hvordan høyaktivt reaktorbrensel og annet radioaktivt avfall bør håndteres for å minimere overvåkningskostnader og investeringer, øke sikkerheten, og sikre ivaretagelse av helse og miljø.

Les rapportene og våre anbefalinger på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider.