Kultur- og idrettsbygg Oslo KF bygger Lambertseter flerbrukshall. Dette er det første prosjektet i Norge med fossilfri anleggsdrift, og Atkins har prosjektledelsen.

Fossilfri anleggsdrift betyr at alle anleggsmaskiner skal være elektriske eller gå på biodiesel. Anleggsmaskiner står for nesten en fjerdedel av CO2-utslippene i Oslo, og byggherre vil heretter gjøre fossilfrie anleggsplasser til standard i alle sine prosjekter. Dette gir lavere utslipp, og betyr mindre sjenerende støy og lukt til omgivelsene. I tillegg går dieselforbruket ned sammenlignet med vanlig diesel.

Brukerne av flerbrukshallen vil være Lambertseter Bryteklubb, Lambertseter IF og skolene i nærområdet. S-Bygg AS er totalentreprenør for hallen som skal stå ferdig i desember 2017. Atkins har bistått med prosjektledelse i gjennomføringsfasen siden starten av 2016.