Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har bygget Oslo Skatehall på Voldsløkka. Anlegget er en viktig møteplass for unge, og bidrar til å dekke det økende behovet for lavterskeltilbud og uorganisert idrett. Det arkitektonisk spennende prosjektet er gjennomført med høy grad av brukermedvirkning, og Atkins har hatt prosjektledelsen.

Forprosjektet ble gjennomført i 2014. Etter endelig politisk beslutning i Bystyret og anbudskonkurranse i 2015, pågikk byggingen i 2016. Bygget er tegnet av Dark Arkitekter og Varden Entreprenør gjennomførete byggeprosjektet som totalentreprise. Hallen åpnet i januar 2017.

Skatehallen er fleksibel og har god kapasitet. Helårstilbudet er svært etterlengtet i skatemiljøet, og sterk brukermedvirkning har vært vektlagt i arbeidet med å utforme struktur på bygget og de innendørs skateelementene. Prosjektet har samarbeidet nært med Oslo Skateboardforening, som har driftsansvaret for hallen, og en brukergruppe bestående av 7-8 lokale skatere har bidratt med innspill helt fra forprosjektstadiet.

Atkins har bistått Kultur- og idrettsbygg Oslo KF med prosjektledelse gjennom hele forprosjekt- og gjennomføringsfasen.