Nittedal sentrum har de siste årene vært gjennom en fornyelse og fått nytt kulturhus, ny kirke og et stort tilrettelagt uteareal. Atkins har prosjektledet det nye Rådhuskvartalet fra start til mål.

Prosjektet, som ble satt i gang i 2013, inkluderer:

  • Kulturhus med storsal, fleksisal, bibliotek, ungdomsarealer, etc.
  • Kirke med kirkerom, kapell, møterom, kjøkken, etc.
  • Stort uteareal med kirkebakke, trapper, amfi, gangveier, parkeringsarealer, etc.

Atkins har vært ansvarlig for flere av prosessene, som har vært grundig forankret hos interessenter som administrasjonen, brukere og politisk ledelse. Underveis er det gjennomført flere interne usikkerhetsanalyser, utredet mulighetsstudier for næringsarealer, foretatt nødvendig estimering i tidlig fase og etablert nødvendige prosedyrer og rutiner.

Prosjektet ble overlevert Nittedal kommune i 2017, innenfor vedtatte tids- og kostnadsrammer.