Oversiktsbilde Follobanen og Oslo S

Norges største samferdselsprosjekt:
Atkins har i perioden 2015 og til dags dato, bidratt med flere rådgivere innenfor RAMS* og signal i Follobaneprosjektet for Bane NOR. Den 22 km lange  jernbanen mellom Oslo og Ski er dobbeltsporet, og har en kostnadsramme på over 30 milliarder kroner.
Dette er et stort og spennende oppdrag hvor våre konsulenter blant annet har bidratt i følgende roller:

  • RAMS- og kvalitetsrådgiver signal (2015 – pågående)
  • RAMS-rådgiver Ski stasjon (2018 – 2020)
  • RAMS-rådgiver Innføring Oslo S (2019 – pågående)
  • RAMS-rådgiver Tunnel TBM (2019 – 2020)

Atkins har videre bidratt med:
– Støtte i godkjenningsprosessen for Bane NOR og Statens jernbanetilsyn (SJT)
– Fulgt opp leverandøren med hensyn til RAMS i henhold til EN 50126
– Utarbeidet RAMS-dokumentasjon
– Kommunisert med tredjepart slik som NoBo (oppfyllelse av TSI-krav), assessor (oppfyllelse av krav i EN50126), og assesserende enhet (oppfyllelse av krav i CSM-RA).

*RAMS (Reliability (pålitelighet), Availability (tilgjengelighet), Maintainability (vedlikeholdbarhet), Safety (sikkerhet)
RAMS er pålagt gjennom både europeiske og nasjonale forskrifter og bidrar til å skape et godt og effektivt jernbanesystem. Veldig enkelt forklart handler det om å sikre at togene kommer fra A til B – trygt og i tide. I Atkins har vi kompetanse for rådgivning og gjennomføring av RAMS-prosesser i alle typer jernbaneprosjekter.
Satser stort i jernbanesektoren – Atkins Norge (atkinsglobal.no)

 

Om vår avdeling Rail Consultancy (RC) i Atkins Norge

Vi er blant landets fremste selskap innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS og CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse av jernbaneprosjekter. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse og er en foretrukken rådgiver og strategisk støtte for våre kunder når de skal gjennomføre anskaffelser som er bærekraftige, samfunnsnyttige og lønnsomme i et livsløpsperspektiv.

Les mer om vår avdeling Rail Consultancy her.

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter? Kontakt oss for en uformell og hyggelig prat.

Illustrasjon: Bane NOR