Med prosjektet «Ren By Oslo» ville Bymiljøetaten i Oslo legge til rette for å gjøre hovedstaden til Europas reneste by. Smart teknologi og effektiv organisering er viktige stikkord for løsningene prosjektet foreslår. Atkins har hatt en sentral rolle i prosjektorganisasjonen.

Ren By Oslo-prosjektet ble opprettet høsten 2015, med oppdrag å foreslå nye og effektive løsninger på byens tiltagende renholdsproblemer i det offentlige rom. Prosjektorganisasjonen ble bedt om å løfte blikket 10-15 år fram i tid – en periode der Oslos befolkning forventes å vokse med 150-200 000.

Prosjektet foreslår at det opprettes en dedikert organisasjon som får det totale og overordnede ansvar for byens renhold. Inspirert av andre europeiske byer foreslås det å ta i bruk moderne smartteknologi, for eksempel i form av såkalt intelligente avfallsdunker. De solcelledrevne dunkene er utstyrt med en komprimator og melder selv fra når det nærmer seg tid for tømming. Disse kan redusere transportbehovet med 80 prosent. Forslagene skal nå behandles av Bystyret.

Atkins har bistått bymiljøetaten med prosjektledelse gjennom hele prosjektet. Oppgavene inkluderer:

  • Grundig situasjons- og behovsanalyse.
  • Anbefale hvordan det offentlige renholdet bør organiseres.
  • Utrede moderne teknologiløsninger.
  • Finansieringsløsninger.
  • Utarbeide prosjektrapport basert på KVU-prosedyrene.

Her kan du lese mer om prosjektet.