Gjennom smart, bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling ville Bymiljøetaten i Oslo gjøre Trygve Lies Plass på Furuset til et grønt mobilitetssenter, tilrettelagt for både gående, syklende, busser og t-bane. En stor plan- og designkonkurranse ble arrangert, med Atkins som prosjektleder.

Konkurransen «Smart, grønn og urban – revitalisering av transportknutepunktet Trygve Lies Plass» bøe satt i gang i oktober 2015, og det kom inn 32 utkast fra store deler va verden til utforming av plassen. En jury kåret «Flying Carpet» fra Mestres Wåge Arquitectes SLP og MS_XI architectural studio som vinner. Grunnidéen er å bide sammen de ulike områdene som utgjør plassen via en bro, formet som et flyvende teppe.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Future Built-programmet og organisasjonen Nordic Innovation. Atkins har bistått Bymiljøetaten med prosjektledelse av konkurransen, noe som blant annet har inkludert:

  • Kontraktsutforming
  • Utvelgelse av jury
  • Innhenting av tilbud
  • Møter med Nordic Innovation og andre kommunale etater
  • Kommunikasjon med deltakerne
  • Arrangering av kickoff og utstillinger