De siste månedene har Bane NOR drevet omfattende testing av ERTMS (European Rail Traffic Management System). Testingen har foregått i samarbeid sammen partnere både i laboratorium og med togkjøring i sporet.

Tekst: Cecilie B. Knap
Foto: Simen A. Farstad

Signalfeil har i mange år vært en utfordring for jernbanesystem i flere land. ERTMS er initiert av EU som et felles europeisk, digitalt signalsystem for å standardisere signalisering og trafikkstyring på jernbanen i hele Europa, forklarer jernbanekonsulent i Atkins, Simen Andreas Farstad. Han legger til at implementeringen av systemet vil bidra til å redusere forsinkelser, og sikre en mer smidig jernbanetrafikk.

Det nye digitale signalsystemet ERTMS tas i bruk forløpende, og etter planen skal hele Norge være dekket innen 2034. Et felles signalsystem for jernbanen vil gjøre det enklere for tog å krysse landegrenser.

Les mer om ERTMS:
Felles europeisk signalsystem effektiviserer jernbanen – Atkins Norge (atkinsglobal.no)

Testkjøring
Testkjøring med 93-01 på Dombås. Testene inkluderterte testing av ATC-funksjonalitet og odometri/nøyaktig måling av togets hastighet.

Spennende testkjøring med ERTMS!

Atkins bistår Norske tog og Bane NOR med teknisk bistand og ekspertise på ombygging av togene med det nye signalanlegget ERTMS, implementering av systemet, og testing. Så da typetester av installasjon av ERTMS ombordsystem ble gjennomført på Dombås, var konsulent og sjefsingeniør signal, Simen Andreas Farstad  med på testkjøring av ERTMS på Type 93.

–  Dette var utrolig spennende! Type 93 bygges om for å kjøre på Nordlandsbanen. Deler av utbyggingen er dessverre noe utsatt på grunn av globale forsyningutfordringer, men når togsettene er klare,  kan de også kjøre med det nye ombordsystemet på eksisterende ATC-linjer, forteller Farstad. 

– I samarbeid med leverandøren av ombordutstyret, kjørte vi typetester med 93-01 på Dombås. Arbeidet inkluderte testing av ATC-funksjonalitet og odometri/nøyaktig måling av togets hastighet.

Over 6000 må læres opp

Innføringen av ERTMS i Norge er et komplekst prosjekt med mange avhengigheter og utvikling av nye programvarer i parallell. Sammen med leverandørene Siemens, Thales og Alstom, skal Bane NOR levere nye løsninger innenfor infrastruktur og IKT som er avhengig av å virke sammen. Mer enn 6000 ansatte i jernbanen skal læres opp i de nye systemene, skriver banenor.no

Mer om de nye planene kan du lese her:
Nye planer for nytt signalsystem på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen – Bane NOR 

 – Vi gjør noe som ikke er gjort før; vi innfører et helt nytt digitalt signalsystem for hele landet. Med denne type utviklingsprosjekt er det mange utfordringer som må håndteres underveis, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

Jernbane Dombås ERTMS test
Det nye digitale signalsystemet ERTMS tas i bruk forløpende, og etter planen skal hele Norge være dekket innen 2034. Her fra testkjøring på Dombås.

 

Om vår avdeling RailConsultancy (RC) i Atkins Norge

Jerbanekonsulentene i Atkins er blant landets fremste innen teknisk kompetanse på rullende materiell, ERTMS, CBTC signalsystemer, RAMS og sikkerhetsledelse. Våre spesialister har dyptgående teknisk kompetanse, er rådgivere og strategisk støtte for våre oppdragsgivere.
Les mer:
Rail Consultancy – Atkins Norge (atkinsglobal.no) 

Har du spørsmål eller behov for bistand til prosjekter?
Kontakt oss – Atkins Norge (atkinsglobal.no)