Vi søker nå etter en erfaren kvalitetsingeniør til å delta i konsulentoppdrag og prosjekter. Du vil være en del av vår Rail Consultancy team med eksperter som jobber i oppdrag hovedsakelig innen jernbane.
Arbeidsoppgavene vil variere i de forskjellige oppdragene vi har innenfor jernbane og kvalitet.

Typiske arbeidsoppgaver
• Faglig bistand og beslutningsstøtte til ledelse og prosjekter.
• Bistå med at styrende dokumenter er etablert, ajourholdt, etterleves og videreutvikles
• Følge opp avvik og uønskede hendelser med undersøkelser, læringsaktiviteter og trendanalyser og oppfølging i avvikssystem
• Utarbeide og følge opp sikkerhets- og kvalitetsplaner
• Sette krav og delta i anskaffelser mot leverandører/entreprenører
• Følge opp etterlevelse av styringssystem, beslutningsgrunnlag og kontrakt, gjennom revisjoner, kontroll- og verifikasjonsaktiviteter og forbedringsaktiviteter
• Rådgivning og oppfølging i prosjekt og mot myndigheter
• Bistå i arbeidet med kompetanseutvikling og opplæring
Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning på Master eller Bachelor nivå
• Mer enn 5 år sammenhengende relevant erfaring innen kvalitet
• Dokumenterbar erfaring med ISO 9001 kvalitetsledelse
• Erfaring med kvalitetsledelse i prosjekter
• Erfaring med kvalitetskontroll inkludert å utføre revisjoner
• Risikostyring
• HMS ledelse
• Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk eller annet skandinavisk språk (Svensk eller dansk) og engelsk

Personlige egenskaper og integritet er viktige for å fungere godt hos oss og ute hos kunden
• Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner,
• Du trives i selvstendig rolle
• Du må ha gode analytiske og organisatoriske evner og ferdigheter, være resultat- og forretningsorientert og ha god rolleforståelse.
• Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig
• Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet

Vi kan tilby
• Fast ansettelse med konkurransedyktige betingelser
• Formelle og uformelle arenaer for faglig utvikling
• En utfordrende og utviklende arbeidshverdag sammen med dyktige kolleger og oppdragsgivere
• Et meget godt arbeidsmiljø – både faglig og sosialt – som strekker seg etter virksomhetens visjon og kjerneverdier: Sikkerhet-Integritet-Samspill-Innovasjon
• Et selskap som er opptatt av å utvikle bærekraftig samfunn sammen med våre kunder
• Et selskap som er opptatt av å utvikle og dele kompetanse, og som søker å hente beste praksis fra våre mer enn 50 000 medarbeidere over hele verden

 

Ønsker du å vite mer om stillingen, ta kontakt med Director Rail Consultancy, Thorbjørn Løken på telefon +47 991 54 104

 

Viktig informasjon i forhold til søknaden
• Systemet spør om nåværende lønn. Dersom du ikke ønsker å oppgi det, skriver du: zero.
• Når du har lagret (trykket submit) for å sende inn søknaden, kommer det opp informasjon om Equality, Diversity and Inclusion. Atkins er opptatt av å ansette folk med ulik bakgrunn, kjønn og etnisitet. Dette er et skjema du IKKE trenger å fylle ut.
• Helt til slutt: Søknadsprosessen tar kun få minutter! Du er kun et tastetrykk unna muligheten for å bli en del av Atkins Norge.

SØK PÅ STILLINGEN GJENNOM VÅR GLOBALE NETTSIDE HER

Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Les mer om hvordan vi sikrer samfunnskritiske oppgaver 

Les mer om Atkins Norge

Les mer om hvordan det er å jobbe i Atkins Norge